Blanche Majors forsoningspris 2003

Det er ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser - Helga Arntzen - som har tatt initiativet til denne prisen, og intensjonen er at den skal tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan aktivt jobber med forsoning og forsoningsprosesser. Årets prisvinner - Enver Djuliman vil få overrakt prisen på en tilstelning på Universitetet på Blindern mandag 4. august.

Tyskfødte Helga Arntzen startet i sin tid opp med Hvite Busser til Auschwitz, og i august 1998 startet hun Aktive Fredsreiser. I løpet av disse årene er det tusener av norske skoleungdommer som har vært med på disse holdningsskapende tematurene - som mange betegner som den beste vaksine mot nynazisme og fremmedhat.
Turene har "Menneskerettighetene" som grunnbasis og er helt nøytrale når det gjelder religion og politikk.
"Ved siden av å fokusere på betydningen av menneskerettighetene - og kampen mot likegyldighet - er det viktig å arbeide med forsoning. Uten forsoning er det umulig å skape ekte fred", sier Helga Arntzen.
I forbindelse med Aktive Fredsreisers 5-årsmarkering ønsker man derfor å utdele denne prisen for første gang.

Blanche Major

Prisen er kalt opp etter Aktive Fredsreisers beskytter Blanche Major. Hun opplevde å miste 31 medlemmer av sin familie på en dag i Auschwitz - kun hun og søsteren overlevde.
Til tross for disse ufattelige lidelsene har Blanche alltid hatt en forsonende holdning, og hun har mange gode tyske venner. Hun har aktivt formidlet til ungdom hvor viktig forsoning og tilgivelse er - og hennes store drøm er en forsoning mellom Israel og Palestina. Blanche Major vil overrekke prisen til Enver Djuliman.

Enver Djuliman

Enver Djuliman er født i 1959 og kom til Norge med sin familie som flyktning i 1993 da det var krig i hans hjemland Bosnia-Hercegovina. Krig og konflikt, etnisk diskriminering, grufulle overgrep og rundt 250.000 drepte, skulle bli avgjørende for hans videre liv og yrkesmessige karriere i Norge. Han har hele tiden vært engasjert i spørsmålet: "Hvordan kan man unngå at fortidens onde arv overføres til nye generasjoner?"
Djuliman er utdannet jurist og i 1997 ble han ansatt i Den norske Helsingforskomitéen, hvor han fortsatte med sitt utforskende arbeid, og utviklet et faglig innhold og en metodikk for formidling av menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fredelig konflikthåndtering til en hardt prøvet gruppe mennesker - nemlig flyktningene.
Målsettingen er å overføre kunnskap, bidra med innsikt og refleksjon slik at de kan bli bedre i stand til å bearbeide og forsone seg med sin egen fortid, sin nåtidssituasjon, og forhåpentligvis gjøre dem bedre rustet til å bidra konstruktivt i det norske samfunnet, eller i sitt eget hjemland dersom de vender tilbake.
En stor del av prosjektene er også rettet mot, og inkluderer norsk ungdom og norsk samfunnsliv. For i Norge, som i alle flerkulturelle samfunn, er det nødvendig å få kunnskap om oss selv og "de andre", og om de verdiene som er nedfelt i menneskerettighetene for å bli bedre i stand til å leve sammen i fred og gjensidig berikelse.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE