Blanche Majors forsoningspris 2004

Blanche Majors Forsoningspris skal tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Det er ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som har tatt initiativet til prisen som er på 30.000 kroner, et diplom og en statuett.
Prisen er tidligere tildelt Enver Djuliman (2003).

Anne Krisitne HerjePrisen for 2004 tildeles Anne Kristine Herje for sin innsats for barna ved barnehjemmet "Lykkens Hjem" i hovedstaden Port-au-Prince på den borgerkrigsrammede karibiske øya Haiti gjennom 15 år. At barn ikke henges opp i gamle fordommer er et svært viktig element i enhver forsoningsprosess.

Prisen deles ut fredag 26. november 2004 kl. 19.00 på en tilstelning i Georg Sverdrups Hus i vestibylen på Universitetsbiblioteket på Blindern
(Molkte Moes vei 39).

Anne Kristine Herje

Anne Kristine Herje er 63 år og har i 15 år drevet Frelsesarméens
barnehjem "Lykkens hjem" i det borgerkrigsrammede Haiti. Mens andre utlendinger har flyktet hals over hode på grunn av militærkupp, massakrer, økonomisk blokade og regulære invasjoner på den ulykkelige øya, har Anne Kristine Herje blitt igjen hos sine 50 fattige og hjemløse barn på barnehjemmet i Port-au-Prince.

Anne Kristine Herje har gjennom sin gjerning tatt fatt i et av de viktigste virkemidler når det gjelder forsoning, - nemlig barn. Forsoning skjer ikke over natten, og en av grunnpilarene for å skape forsoning er nettopp å unngå at barn henges fast i gamle fordommer. Det har i sannhet "mamma Herje" bidratt til.

Anne Kristine Herje (64) kommer opprinnelig fra Molde. Hun har gjennom sin utrettelige innsats gjennom 16 år drevet et hjem for 52 barn i slummen i Port-au-Prince. I tillegg hjelper hun ytterligere 120 barn i familier som lever under usle kår, ofte som følge av AIDS-epidemiens herjinger blant øystatens ti millioner innbyggere.

Anne Kristine Herje har i hele sitt voksne liv vært tilknyttet Frelsesarméen. De siste 30 årene har hun for det meste arbeidet i det karibiske området og Sør-Amerika. Først på et sjømannshjem på øya Curacao, dernest ved et aldershjem i Surinam, så i åtte år på en blindeskole på Jamaica, før turen kom til barnehjemmet på Haiti.

Blanche Major

Blanche Major var 19 år da hennes mor, far og 31 andre slektninger ble sendt til Auschwitz og drept i gasskammeret. Bare Blanche og en søster overlevde. En god venninne ble sendt til gasskammeret med sitt ett år gamle barn på armen. Den sterke lille jødinnen var heldig...
- Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg er sikker på at vi kan gjøre noe med fremtiden, sier Blanche Major i dag.
Blanche Major er Aktive Fredsreisers beskytter og minner oss hver dag om at forsoning er likeverdig kunnskap i kampen for en bedre verden.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser arrangerer holdningsskapende dokumentasjonsreiser for norsk skoleungdom til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. Siden 1992 har Helga Arntzen arrangert slike reiser for mer enn 55.000 ungdommer. Først gjennom Hvite busser til Auschwitz og senere gjennom Aktive Fredsreiser.
To spørsmål er viktige på disse turene:

- hvorfor tyr mennesker i en moderne verden til vold som et redskap i konflikter?
- hvis en konflikt ikke kan løses, hvordan kan vi da leve med den uten vold og terror?

Aktive Fredsreiser skal bidra til fredsskapende prosesser gjennom dokumentasjonsreiser, kunnskapsformidling, kulturforståelse, menneskerettigheter og rettferdig fordeling.

Pressemelding 16.11.2004

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE