Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossÅpning av Peace Camp i Tropical Island resort

Det er en stor glede å treffe så mange tyske og norske ungdommer. Vi er forventningsfulle alle sammen. Hva vil denne kvelden bringe oss. Takk til Tropical Islands Resort som har gjort denne samlingen mulig.

Martin Luther King sa "I had a dream" Vi alle har drømmer og det er godt når noen av drømmene går i oppfyllelse. Jeg hadde en drøm om at tysk og norsk ungdom skulle møtes , en drøm om forsoning. Så står jeg her i dag og ser at en drøm har gått i oppfyllelse. Tropical Islands er et perfekt sted som treffpunkt for tyske og norske undommer. Og jeg håper at det vil bli utvekslet tanker og erfaringer og at det kan bygges vennskap.

Vi ønsker å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, at krig kan unngås og at hvert enkelt menneskes egne holdninger og handlinger er avgjørende. Fred begynner i hvert enkelt menneske.

Aktive Fredsreiser har satt seg som mål og visjon at vi skal bidra til fredsskapende prosesser gjennom:

Å arrangere dokumentasjonsreiser
Bidra til kunnskapsformidling
Bidra til Flerkulturell forståelse
Fokusere på FNs Menneskerettigheter og menneskenes iboende verdighet.
Vise til fredsskapende prosesser
Fokusere på at demokrati er viktig i alle land
Fokusere på viktigheten av en mer rettferdig fordeling av ressursene.
Bidra til forsoning ved å skape møteplasser for ungdommer fra Tyskland og Norge men også andre land.

Da jeg startet Hvite Busser til Auschwitz for 13 år siden var det sterkt økende nynazisme i Norge.
Målet med turene var da å gi en effektiv vaksine mot nynazisme. Da jeg startet Aktive Fredsreiser i 1998 ble det i tillegg fokusert på fredsskapende prosesser og betydning av menneskerettigheter og særlig fokusering av hvert menneskes iboende verdighet. Vi har bl.a.et menneskerettighetskurs på vår internettside som nå blir oversatt til tysk, engelsk, polsk, russisk og kroatisk.

Siden 1992 og til slutten av dette året har det reist ca. 130 000 ungdommer og voksne på slike holdningsskapende tematurer. Vi mener at disse turene har bidratt til at Norge i dag er et land i Europa som har færrest nynazister, mens nynazisme ellers i Europa har økt sterkt.

Polen er i dag et land som har flest nynazister og i Europaregjeringen har vi 64 høyreradikale. I delstatene Brandenburg og Sachsen i Tyskland er høyreradikale blitt valgt inn i delstatsregjeringen. Det er viktig at vi engasjerer oss. På våre turer har vi med tidsvitner som formidler sin historie til ungdommene. Disse ungdommene vil være de nye tidsvitnene. Når tidsvitnene faller fra vil ungdommene som har reist på disse holdningsskapende tematurer og møtt et tidsvitne kunne fortelle om det til neste generasjon. Vi har et tidsvitne med oss her i dag. Dere tyske ungdommer har mulighet til å bli kjent med Karl M. Haugan som har sittet i konzentrasjonsleiren Stutthof.

Vi befinner oss her i en Peace Camp i Tropical Island Resort. Målet er at våre ungdommer møter både tyske og polske ungdommer, at vi knytter vennskapsbånd og at vi gjennom dialog kan få en positiv kraft. Våre tidsvitner har lært oss: Det verste som finnes er likegyldighet. Vår visjon er å bidra til engasjement som skaper fred.

Vårt motto er at "viljen til å ville skaper evnen til å kunne" og vår visjon er å bidra til engasjement som skaper fred. Er vi mange nok som ønsker fred sterk nok, vil vi finne løsninger som skaper en fredeligere verden. Med dette er Peace Camp åpnet.