Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFair Trade

1992 startet den allmennyttige foreningen Trans Fair sitt arbeide. Målet var å fremme livs og arbeidsbetingelser for forurettede arbeidere og deres familier i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Fairtrade logoTrans Fair handler ikke selv med varer. Foreningen deler ut et garantimerke for fair handlete produkter. Blant disse produkter er blomster, bananer, sukkertøy, fruktsaft, honning, kaffe, kakao, sjokolade, te og vin. Trans Fair er ikke et varemerke, men gir produkter som er handlet med de forutsetninger som er fastlagt for fair handel sitt segl. Til oppgavene teller også kontroll av fair handelsregler, seglmarketing, utdannings-, offentlighets- og lobbyarbeide.

Siden 2003 ser man det internasjonale Fair Trade logo (øverst til venstre) også på produktene i Tyskland og erstatter Trans Fair logoen (øverst til høyre). Nå kan men erkjenne fair handlete produkter i mange europeiske land på det enhetlige segl.

1997 startete Trans Fair Tyskland med sine europeiske søsterinitiativer, den felles overordnede organisasjon "Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). I denne ble de 20 nasjonale seglinitiativer over hele verden samlet.

FLO er på verdensbasis den største sosial-sertifikasjonen og garanterer, at produktene med Fair Trade Label overalt i verden har de nøyaktig avtalte Fair-handelskriterier og standarder som er avtalt. De bidrar til utvikling av forurettede småbønner. For tiden profiterer 4,5 millioner arbeidere med sine familier i 49 land i Afrika, Asia og Latinarmerika av den faire handelen. Den faire handelen støtter arbeidere i U-landene for å muliggjøre en verdig eksistens av egen kraft. Gjennom rettferdige handelsforbindelser skal livsbetingelsene til menneskene bli forbedret, innenrikshandel forsterket og langfristige urette verdenshandelsstrukturer bli nedbygget. For eksempel blir produksjonskostnadene gjennom de fastsatte minstepriser sikret og de sikrer også det absolutte eksistensminimum. Dessuten kan det investeres i fremtiden. Bedrifter og plantasjer forplikter seg til å holde seg til den sosiale og økologiske minstestandard. Det finansieres også i sosialprosjekter som skoler, samfunnshus, verktøy, brønner, apoteker, skolestipend og mye mer.

Trans Fair er uavhengig og handler ikke selv med varer, men gir sitt segl for fair handlede produkter på grunnlag av lisensavtaler. Omtrent 70 firmaer har underskrevet en lisensavtale med Trans Fair. For hvert TransFair-forseglete produkt er det spesielle fairhandelskriterier. De viktigste er bl.a. den direkte handel med produsentgrupper uten mellomledd. Betaling av minstepris som ligger over nivået av verdensmarkedet og betalinger av premier.

Omtrent 22 000 supermarkeder i Tyskland, i matvarebutikken rundt hjørnet, i de 800 verdensbutikkene og i engasjert postordrehandel blir produkter tilbudt med Trans-Fair seglet som sikrer Fair handel. Årlig er det en omsetning av over 60 millioner Euro av varer med Trans Fair-segl. Omtrent 3 millioner forbrukere i Tyskland handler produkter med Trans Fair segl. Her viser det seg at kvaliteten av produktene og den transparens av produktene er etterspurt.

Ved fair handel med varer som har Trans Fair segl gjelder minstepriser som er fastlagt av FLO i samarbeid med produsentene og den nasjonale medlemsorganisasjon. Disse skal betales uavhengig av prisforskjeller på markedet . Se dekker produksjonskostnadene og den daglige livsopphold. Produsentgruppen får gjennom fair handel stadig bedre priser enn på den konvensjonelle marked.

I starten lå tyngdepunktet for Trans Fair på forbedringen av de økonomiske og sosiale livs- og arbeidsbetingelser. Økologiske kriterier hadde en underordnet rolle. I dag har den faire handelen stadig større betydning når det gjelder utviklingen av økologiske produksjonsmetoder.