Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossRegnskogødeleggelse

Over 100 millioner år har regnskogen vokst. Den har avlet mange forskjellige planter og dyrearter. For 4 millioner år var 32 % av landjorda dekt av regnskog. I dag er denne andelen sunket til 6 %.

Det er flere årsaker til ødeleggelsen av regnskogen. Hovedårsaken er det hensynsløse jordbruk, trevirke og den ødeleggende utvidelse av råstoffer.

Jordbruk deltar med flere faktorer til avskogning av regnskogen. 20 % av regnskogen ble ødelagt gjennom småbruk hvor det ryddes jord ved bråtebrann og etterpå reise videre til nye markeder. Også overbefolkningen fører til nybrott. For å skaffe mer plass, ble deler av regnskogen ryddet og befolkningen ble forflyttet. Gjennom produktetterspørselen fra Europa og Amerika ble forskjellige monokulturer innført. Disse har ødelagt den fruktbare jorden. Etterspørselen etter billig kjøtt har ført til grasmonokulturer, som utlutet jorda og gjorde den til fremtidig jordbruk ubrukbar. Et annet eksempel for innføring av monokulturer er Soja. Det blir brukt som billig fór for europeisk storfedrift. På disse jordene kan det på lang tid ikke dyrkes igjen. Hånd i hånd med dyrking av monokulturer går utbytting av innfødt arbeidskraft. Gjennom dyrking av appelsiner gikk i Brasil mer enn 50 000 km2 kystregnskog ugjenkallelig tapt. Pr. i dag er det kun 1 % av den opprinnelige skogen i Brasil igjen.

En arbeider må for en dagslønn av 10 Euro plukke og pakke 2 tonn appelsiner. Denne utrolige mengden kan ikke klares i løpet av en dag. Lignende uverdig er situasjonen ved dyrking av kaffe og kakao. Her fører økt produksjon til sterk prisfall. Dette resulterer i arbeidsløshet, lav lønn og barnearbeid.

Gjennom avskogning av store trær mister også små planter støtte. Dette fører til at jorda blir skylt bort og skadedyr kan utbre seg i store mengder. For å kunne transportere de store trærne blir det laget veier i regnskogen. Dette bidrar også til at rydningen utbrer seg stadig mer. I tillegg er edeltre i utlandet mye billigere enn de stedlige trær. For eksempel blir spisestaver eller en parkbenk laget av tropiske trær, mens man kunne laget det av vanlige trær.

Ved utvinning av råstoffer som for eksempel olje, jern og gull blir også verdifull regnskog for alltid ødelagt. Gull løser man ut av stein med giftig kvikksølv og hele området blir ugjenkallelig forgiftet.

Sammenfattende kan man si, at regnskogen blir ryddet til fordel for industrilandene og ikke for å sikre ernæring av den innfødte befolkningen.

Ødeleggelsen av den tropiske regnskog har vidtrekkende følger. Regnskogen regulerer likevekten av kulldioksid og surstoff i atmosfæren samt fuktighetshusholdningen. Derfor kaller man regnskogen for jordas grønne lunge. Denne funksjonen kan ikke lenger utføres riktig p.g.a. den enorme ødeleggelsen. Derfor vil klimaet på jorden forandre seg. Første resultater ser vi i drivhuseffekten. Denne har tilfølge, at det regner mindre på jorden. Ørkener og tørrområder utbrer seg mer og mer.

P.g.a. avskogningen utdør årlig ca. 27 000 dyr- og plantearter, mange av dem er ennå ukjente for vitenskapen. Dette har til følge at forskjellige næringskjeder blir ødelagt.