Blanche Major Forsoningspris 2006 til Petter Skauen

Spesialrådgiver Petter Skauen tildeles Blanche Majors forsoningspris for 2006. Han får prisen for sin evne og vilje til å skape arenaer der stridende parter kan møtes. Særlig har han vist disse egenskapene i fredsprosessen i Guatemala, som fikk slutt på en 36 år lang borgerkrig.

Petter Skauen
Høyoppløslig
Fotobyline: Kirkens Nødhjelp

Blanche Majors forsoningspris deles ut hvert år av Aktive Fredsreiser, og går til personer eller institusjoner som har utmerket seg i arbeidet med å forsone parter som er eller har vært i konflikt.

Petter Skauen er spesialrådgiver for fred og forsoning, og har vært ansatt i Kirkens Nødhjelp siden 1976. Han blir også mye brukt av Utenriksdepartementet i arbeidet med forsoningsprosesser i Mellom-Amerika.
Petter Skauen er utdannet diakon, og begynte sin virksomhet i Kirkens Nødhjelp med katastrofehjelp etter det store jordskjelvet i 1976. Oppgavene dreide etter hvert over til langsiktig utviklingsarbeid, fordi de hardest rammede var fattige indianere. En borgerkrig som tok over 200.000 menneskeliv gjorde utvikling for det fattige landet vanskelig, og Petter Skauen engasjerte seg tidlig i fredsprosessen. Hans evner til å skape tillit gjorde at han fikk verdifulle kontakter.

Da geriljaledelsen og lederne for hæren undertegnet fredsavtalen i Oslo i 1996, var det et resultat av ti års arbeid for å få partene til å snakke sammen. Petter Skauens store kontaktnett og tillitskapende evner var vesentlig i denne prosessen. Han fikk kontakter både i kirkelige, sivile og militære organisasjoner. Han hadde hatt med seg sentrale mennesker i geriljaen og hæren på fisketur til Norge, og fikk folk som i begynnelsen ikke kunne ta inn på samme hotell, til å bli enige om felles mål for landet sitt.

Petter Skauen klarte også å mobilisere grasrota i befolkningen til praktisk arbeid for å bedre sin livssituasjon. Han har alltid vært drevet av en sterkt engasjement for de fattige, overbevist om at økt rettferdighet er viktig for å sikre freden.

Aktive Fredsreiser har merket seg at Petter Skauen også har tent engasjement i hjembyen Fredrikstad, som takket være ham har ikke mindre enn to vennskapsbyer i Guatemala. Dette er også en praktisk måte å skape bevissthet, kjennskap og vennskap på, som igjen er med på å bygge ned stengsler mellom folk og kulturer.

Nå arbeider Petter Skauen med freds- og demokratiseringsprosessen på Haiti, og med forsoning mellom Haiti og Den dominikanske republikk. Dette arbeidet gjør han i nært samarbeid med Utenriksdepartementet. Også her bruker han sine evner til å skape tillit og arenaer der folk kan møtes.

Blanche Major er Aktive Fredsreisers beskytter. Hun var sammen med en søster eneste overlevende av en familie på 33 som ble sendt til Auschwitz under den andre verdenskrig. Hun er opptatt av å skape forhold som kan føre folk sammen i respekt, og å bygge veier videre etter en konflikt. Petter Skauen er en prisvinner som åpenbart arbeider i Blanche Majors ånd.

Tidligere prisvinnere:

2003: Enver Djuliman, jurist i Den norske Helsingforskomiteen, for sin innsats for flyktninger i Norge.
2004: Anne Kristine Herje, for sin innsats for syke og hjemløse barn på Haiti.
2005: Inge Eidsvåg, forfatter og lektor ved Nansenskolen på Lillehammer, for sitt engasjement for livssynsdialoger og oppbygging av dialogsentra på Balkan.

(Fotobyline: Kirkens Nødhjelp)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE