Blanche Majors Forsoning

Risør Rådhus
Lørdag 8. desember kl. 14.00

Prisvinner: Safia Y. Abdi

Hovedforedrag:
”Forsoning med de norske NS-medlemmene” av
Baard H. Borge -

Møteleder:
Tore Frost

Safia Y. Abdi.  Blanche Majors Forsoningspris 2007 går til den somaliske sykepleieren og kunstneren Safia Y. Abdi.

Safia Y. Abdi kom til Norge med sine tre døtre i 1992 og har siden den gang utmerket seg med sitt sterke engasjement mot omskjæring av kvinner. Dette har gjort henne særlig utsatt for represalier fra sitt eget etniske miljø i Norge, men Abdi har med stort mot fortsatt sin forsvarskamp for menneskeverd og toleranse.

Safia Y. Abdi fortjener prisen for sitt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk. Hun har satt fokus på ukulturer både i norsk offentlig forvaltning og i ulike innvandringsmiljøer.

Internasjonal rollemodell. I 2006 ble Safia Y. Abdi kåret til en av de ti viktigste internasjonale rollemodellene i det norske samfunnet, da ble følgende sagt om henne:

I Norge har Safia Y. Abdi nærmest blitt en institusjon i seg selv.
Hun er godt kjent over hele landet.

Hvorfor en pris om forsoning? Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike måter er engasjert i forsoningsarbeid eller forsoningsprosesser. Det er gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som tok initiativ til prisen som er på 30 000 kroner, et diplom og en statuett.

Blanche Major var bare 19 år gammel da hun ble sendt til Auschwitz – Birkenau sammen med 32 familiemedlemmer. 31 av dem ble sendt rett i gasskammeret, bare Blanche og søsteren overlevde. Hennes tanker om forsoning danner rammene for denne prisen:

Vi kan ikke gjøre noe med fortiden,
men jeg er sikker på at vi kan gjøre noe med framtiden.

Prisen er tidligere tildelt:
Enver Djuliman (2003),
Anne Kristine Herje (2004),
Inge Eidsvåg (2005) og
Petter Skauen (2006).

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE