Blanche Majors Forsoningspris deles ut i Fredshuset i Risør, lørdag 5. desember 2009

Årets pris går til Asgeir Føyen som driver Abildsø Gård i Oslo, for hans langsiktige arbeid med unge ledere fra Midtøsten.

Utdeling av Blanche Majors Forsoningspris 2009

”Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg er overbevist om at vi kan gjøre noe med fremtiden”, sier Blanche Major. Som 19-åring ble hun sendt til Auschwitz-Birkenau sammen med 32 slektninger. Bare hun og hennes søster overlevde.

Daglig leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ble svært inspirert av Blanches holdning og opprettet Blanche Majors Forsoningspris i 2003. Prisen deles ut hvert år og skal gå til personer eller institusjoner som har utmerket seg i arbeidet med å forsone parter som er, eller har vært, i konflikt. Prisen skal fremheve viktigheten av forsoning som element i  fredsskapende arbeid.

Årets prisvinner

Asgeir Føyen (49) har gjennom en årrekke arbeidet som tilrettelegger for vennskap og forsoning. Asgeir er utdannet sivilingeniør og har siden 1988 vært engasjert i forskjellige utviklingsprosjekter i Afrika, Asia, Øst-Europa og Midtøsten.

Asgeir har vært engasjert i Midtøsten siden 1994. Fra 1996 til 2002 var han prosjektdirektør for forskjellige initiativ knyttet til konflikter rundt de knappe vannressursene i området.  Føyen mottar Blanche Majors forsoningspris spesielt med tanke på det langsiktige relasjonsbaserte ledertreningsprogrammet han startet i 2002. Programmet inkluderer unge ledere fra Israel, Palestina og Jordan som sammen arbeider med å skape forsoning. Målet er å bygge et grunnlag for forståelse og fred i fremtiden.

”Det tar tid å bygge tillitt og skape gode samfunnsbyggende endringer, motsatt kan mye raskt rives ned. Et tre kan bruke 100 år på å vokse seg riktig solid og vakkert, men kan felles på mindre enn en time” sier Asgeir Føyen, som mener at samfunnet i dag synes lite villig til å arbeide i erkjennelsen av at viktige endringsprosesser er tidkrevende.

Blanche Majors Forsoningspris

Årets forsoningspris deles ut i Fredshuset i Risør, lørdag 5. desember. Det legges opp til et flott program med kulturelle innslag av kvartetten Kvad, som skal spille i Risør Kirke samme kveld. Tradisjonen tro kommer filosof Henrik Syse for å holde dagens hovedforedrag.

Arrangementet er åpent for alle.  

Tidligere prisvinnere:
2003 – Enver Djuliman
2004 – Anne Kristine Herje
2005 – Inge Eidsvåg
2006 – Petter Skaugen
2007 – Safia Y. Abdi
2008 – Elias Akselsen

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE