Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossHoldningsskapende turer

NRK har gjennom flere reportasjer avdekket antisemittisme blant skoleelever. Denne saken engasjerer Aktive Fredsreiser som mener tematurer til Tyskland og Polen vil være sentrale i en sterkere satsing på holdningsskaping i skolen. 

Aktive Fredsreiser arbeider for å gjøre ungdom bevisst på at deres holdninger og handlinger har betydning, både i skolegården og i samfunnet som helhet. Turene til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen gir ungdom innsikt og erfaringer som er viktige i kampen mot mobbing, antisemittisme og rasisme i skolen. 

- Vi må se på denne utfordringen som et norsk problem i et større perspektiv, ikke bare noe som angår enkeltmiljøer, sier Kristin Halvorsen på SVs hjemmesider. Partiet vil opprette en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til hvordan man bekjemper rasisme og antisemittiske holdninger i skolen.

Aktive Fredsreiser mener i likhet med Halvorsen at tiltak mot rasisme og antisemittisme bør være helhetlig og gjennomgående i norske skoler. Holdninger er viktig uansett bakgrunn og miljø.

- Det holder ikke med temadag eller å vise en film om jøder, sier Kari Helene Partapuoli i Antirasistisk Senter.
Hun har tidligere uttalt at en skoletur til konsentrasjonsleirene vil bevisstgjøre elevene på en måte som vanlig skoleundervisning ikke kan.

Ved å se steder der menneskerettighetene ble brutt, får disse rettighetene og menneskeverd en sterkere betydning. Menneskerettighetene er et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien. Vi får stadig tilbakemeldinger på at det sosiale fellesskapet i klassen har blitt bedre etter de har vært på tur sammen i åtte dager.

Sosiolog Henrik Lunde er også opptatt av at turenes verdi.

- Ungdom får se hva et rasistisk menneskesyn kan føre til i sin ytterste konsekvens, og de reflekterer over sammenhengen med egen hverdag i Norge i 2010. Rasismen fratar folk sin rett til å bli behandlet som et individ utfira egne handlinger og ytringer. Det ser man aller tydeligst i leirene der mennesker ikke var individer, men kun gruppemedlemmer som ble industrielt tilintetgjort, sier Lunde

- Skoleturene er en effektiv vaksine mot likegyldighet, rasisme, nynazisme og mobbing, sier Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun påpeker også at opplegget på turene er i tråd med flere av kompetansemålene for grunnskolen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Marit Langmyr
Pedagogisk veileder
Aktive Fredsreiser
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn. 4b
Postadresse: Postboks 19, 4951 RISØR, Norge
Telefon 37153900
Direkte: 37153904
Mobil: 91344450
Telefaks:37154358
marit@aktive-fredsreiser.no
www.aktive-fredsreiser.no