Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossViktig satsing på holdningsskaping!

Kunnskapsdepartementet har opprettet en egen arbeidsgruppe som skal komme med forslag til tiltak mot rasisme, antisemittisme og diskriminering i skolen.

Aktive Fredsreiser er fornøyd med at Kunnskapsdepartementet har opprettet denne arbeidsgruppen. Dette tiltaket viser økt vilje til å satse på grunnleggende holdningsarbeid i skolen.

Lederen av gruppen Inge Eidsvåg mottok Blanche Majors Forsoningspris i 2005. Prisen deles ut av Aktive Fredsreiser hvert år, og går til personer eller institusjoner som har utmerket seg i arbeidet med forsoning. Eidsvåg fikk også Brobyggerprisen av Norske kirkeakademier i 1992 og har lenge arbeidet med å skape dialog og forståelse mellom mennesker med ulik religion og livssyn.

- Det er flott at departementet satser på helhetlig og systematisk arbeid med holdninger hos ungdom, sier Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun er også opptatt at man også ser på tiltak som allerede fungerer.

- I år deltar 12 500 elever og voksne på Aktive Fredsreisers skoleturer til Tyskland og Polen. Dette viser hvor stor tillitt lærere, elever og foreldre har til at turene gir holdninger og kunnskap, sier Arntzen.