Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFrykter nynazismen vil blomstre i Norge

Aktive Fredsreisers leder Helga Arntzen advarer kunnskapsminister Kristin Halvorsen om at en nedgang i skoleturer til Polen og Tyskland vil føre til en økning i rasisme og nynazisme i Norge. En for streng tolkning av gratisprinsippet fører til at mange skoler tror slike skoleturer ikke er tillatt.

Helga Arntzen oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å formulere et nytt rundskriv som presiserer at det fortsatt er lov for skoleklasser å reise på skoletur. Flere skoler har tolket gratisprinsippet slik at det er ”forbudt” å reise, og totalt har det vært en nedgang i antall turer. Dette anser Aktive Fredsreiser som bekymringsfullt og ønsker å advare om konsekvensene av at færre reiser. I Kristiansand, hvor flere skoler har forbudt turene, har det vært en økning i nynazisme i den siste tiden.

På begynnelsen av 1990-tallet var det flere nazistiske lokallag i Norge. Blant annet i Hokksund, Brumunddal, Arendal og Risør. Etter at Hvite Busser og Aktive Fredsreiser startet med skoleturer til konsentrasjonsleire i Tyskland og Polen har det vært en sterk nedgang i antall nynazister i Norge.
- Jeg mener dette i stor grad skyldes disse turene. Man må jobbe aktivt for å motvirke nynazisme, det er alltid en fare for at den skal få rotfeste igjen. Flere steder i Europa har det vært en oppblomstring, blant annet i Italia og Frankrike, sier Helga Arntzen.

Helga Arntzen gjør også kunnskapsministeren oppmerksom på at mobbing og antirasisme er et viktig tema på turene. Elevene lærer også mye om menneskeverd og toleranse. Kristin Halvorsen har tidligere uttalt at hun lover en innsats mot mobbing. Ved å støtte våre holdningsskapende turer vil regjeringen også støtte kampen mot mobbing i skolen.

- Gratisprinsippet er positivt, men det er uklarheten rundt som er problemet. Et nytt rundskriv og en positiv innstilling er nødvendig for at vi kan fortsette med turene våre, sier Helga Arntzen som deler sin bekymring i et brev til Utdanningsminister Kristin Halvorsen. Hun har også sendt en kopi av brevet til fylkesmann i Aust-Agder, tidligere Kunnskapsminister Øystein Djupedal og fylkesmann i Vest-Agder Ann-Kristin Olsen.

Gratisprinsippet: "§ 2-15: Lovbestemmelsen slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene.Utdanningsdirektoratet sendte i fjor et brev til fylkesmennene der det ble presisert at det ikke skal foreligge egenandeler ved skoleturer. Det er likevel mulig å reise ved å samle inn penger fra for eksempel dugnadsinnsats, elevbedrift, ulike arrangementer og gaver.

For mer informasjon - ta kontakt med:

Helga Arntzen
Adm. direktør
Aktive Fredsreiser
Kontor: 3715 3901
Mobil: 9523 8199
helga@aktive-fredsreiser.no

Eller:

Marit Langmyr
Pedagogisk veileder og Informasjonsansvarlig
Aktive Fredsreiser

Kontor 3715 3904
Mobil 9134 4450
marit@aktive-fredsreiser.no