Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossTakker for støttte - menneskerettighetskurs

Risør Rødt har nylig hatt årsmøte og i den forbindelse ble det enstemmig vedtatt å bevilge 9.000 kroner til ulike lokale tiltak. 3000 kroner går til Aktive Fredsreisers arbeid.

Menneskerettighetskurs

Aktive Fredsreiser takker Risør Rødt for støtten på 3000 kroner. Bevilgningen vil gå til gjennomføringen av et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktning-ungdom og norsk ungdom på Fredshuset i Risør i juni 2010.

For flyktningungdommene vil det å lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse sammen med norsk ungdom, være en verdifull ressurs i deres nye livssituasjon. De norske ungdommene vil på sin side ha stort utbytte av å lære de unge flyktningene å kjenne. Formålet med opplæringen er å gi alle de unge grunnleggende kompetanse i menneskerettigheter.

Gjennom kunnskapsoverføring og refleksjon skal det skapes positive holdninger basert på verdier som likeverd, toleranse og respekt. Den deltakende pedagogikken vil sørge for at deltakerne sosialiseres på en god måte, selv om de har forskjellig bakgrunn. Det at flyktninger og norsk ungdom som bor i Risør og omegn sammen deltar på kurset, vil kunne bidra til å skape et positivt nærmiljø og en god integrering av de unge flyktningene.

Aktive Fredsreiser har som overordnet mål å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet, og anser at et menneskerettighetskurs er i tråd med denne målsettingen. Vi ønsker å fokusere på den enkeltes ansvar og muligheter til å bidra i fredsprosesser på alle plan.

Kurset er et samarbeid mellom flere aktører, blant andre Aktive Fredsreiser, NAV Risør og Voksenopplæringen i Risør (VIRK). Menneskerettighetsakademiet vil være faglig ansvarlig for gjennomføringen av kurset.