Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossKunnskap gir holdninger

Skoleturene til Tyskland og Polen er viktige for å vaksinere mot alle rasistiske og totalitære ideologier og skape større bevissthet om historien. Det kommer fram i rapporten Det kan skje igjen som 12. januar ble overlevert til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I rapporten oppfordres Kunnskapsdepartementet til å integrere skoleturene sterkere i skolens arbeid.

Rapporten er utarbeidet av arbeidsgruppen som Kunnskapsdepartementet opprettet i mai 2010, blant annet etter NRKs reportasjer om økt jøde-hets i skolen. Arbeidsgruppen skulle legge fram forslag til hvordan skolen systematisk og helhetlig kan arbeide mot rasisme, antisemittisme og diskriminering på bakgrunn av elevers etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet.

Interesse og engasjement

Arbeidsgruppen oppfordrer departementet til å legge forholdene til rette for å fortsette dagens praksis med skoleturer.
- Etter snart 20 år med temareiser til Polen og Tyskland, først og fremst ved Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz og Aktive Fredsreiser, er interessen stor og engasjementet økende.

Økonomisk støtte til lærere

I likhet med Aktive Fredsreiser presiserer arbeidsgruppen at gratisprinsippet i norsk skole representerer viktige verdier i vårt samfunn. Det er den varierende tolkningen som er problematisk for gjennomføringen av turene.

- For tematurene har imidlertid dette prinsippet noen ganger ført til uklarheter, ulik praksis – og til at turene i alt for stor grad er blitt løsrevet fra skolens undervisning. Dette bør endres dersom elevene skal få fullt utbytte av samspillet mellom turene og skolens undervisning, slår rapporten fast.

Arbeidsgruppen foreslår at det settes av midler slik at skoleklasser kan søke om økonomisk støtte til at en lærer kan følge klassens forberedelser, reise og etterarbeid.

Marit Langmyr, Pedagogisk veileder i Aktive Fredsreiser er fornøyd med at arbeidsgruppen belyser denne problemstillingen.

- Aktive Fredsreiser har lenge etterlyst økt tilrettelegging for turer i skolens regi slik at det pedagogiske utbyttet av turene kan bli enda større. Vi oppfordrer departementet til å følge opp arbeidsgruppens anbefalinger om å legge til rette for sterkere integrering av skoleturene i skolens arbeid.

For mer informasjon kontakt:

Marit Langmyr
Pedagogisk veileder
Aktive Fredsreiser

Direkte: 37153904
Mobil: 91344450

marit@aktive-fredsreiser.no