Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossStøttet arbeid med barns rettigheter i Nepal

Cwin

Fjellandet Nepal har en flott kultur og natur. Dessverre er virkningene av  årene med væpnet konflikt fortsatt synlige, og dette rammer spesielt barna. Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser, besøkte nylig landet og organisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal)som arbeider for å sikre barns rettigheter.

Overrekselsen av pengerPå vegne av Bygland Diakonutvalg overrakte hun en gave på 1400 kroner.

- Støtten fra Bygland Diakonutvalg er et viktig bidrag til CWINs arbeid. Gjennom CWIN får gatebarn, barn fra slummen, barnearbeidere og seksuelt misbrukte barn mulighet til å ta yrkesutdanning slik at de kan klare seg selv og skaffe seg en jobb de kan leve av. Aktive Fredsreiser er i dialog med organisasjonen om et mulig samarbeid, sa Helga Arntzen da hun kom hjem fra reisen.

Et av hovedprosjektene til CWIN er Child Helpline Nepal som er et dokumentasjonssenter i hovedstaden Katmandu. Senteret har fått i oppdrag å rapportere brudd på barnerettighetene i Nepal til FN. Dette er et veldig viktig arbeid siden informasjonen som blir samlet inn gir et bedre grunnlag for å påvirke beslutningstakere og skape holdningsendringer.