Minnes faren 70 år etter

Jernbanespor i leiren Auschwitz Birkenau

27. januar er det 70 år siden frigjøringen av Auschwitz.  Maria Gabrielsen fra Sandefjord (født i Wien) mistet faren i utryddelsesleiren. Nå drar hun med Aktive Fredsreiser til stedet der faren døde for å markere 70-årsdagen for frigjøringen av leiren.

Maria GabrielsenMaria Gabrielsens far var jøde og ble drept i Auschwitz i 1943. Selv ble Maria sendt til Theresienstadt sammen med sine seks søsken. Det var Marias egen mor som anga søskenflokken og faren. Mer informasjon om Maria Gabrielsen

Etter krigen kom Maria til Norge. I dag reiser hun som tidsvitne for Aktive Fredsreiser som arrangerer skoleturer til Tyskland og Polen. Administrerende direktør, Helga Arntzen,  er invitert til å delta på det offisielle programmet.

- Frigjøringen av konsentrasjonsleirene avdekket det grusomme omfanget av nazistenes massemord. 70-årsmarkeringen er en påminnelse om hvorfor vernet om menneskeverdet og menneskerettighetene er så viktig, slår Arntzen fast.

Under seremonien vil vi  legge ned en krans i Auschwitz til minne om alle dem som mistet livet i leiren. Aktive Fredsreiser vil også være representert på 70-årsmarkeringer i blant annet Buchenwald (11. april), Dachau (1. mai) og Theresienstadt (17. mai).

 

Om Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser ble etablert i 1998 med et overordnet mål om å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet. Et av de viktigste redskapene på veien til å nå dette målet, er å sørge for at tusenvis av ungdommer hvert år deltar på dokumentasjonsreiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Her virker historien som et bakteppe for kunnskap om menneskerettighetene, det moderne Europa og dagens internasjonale konfliktbilde.