Blanche Majors Forsoningspris til Trond Bakkevig

Prost Trond Bakkevig tildeles Blanche Majors Forsoningspris for 2016.
Utdelingen finner sted på Litteraturhuset lørdag den 21. januar kl.16 – 18.

Trond Bakkevig

Trond Bakkevig tildeles prisen for sitt mangeårige arbeid med å skape mellommenneskelig forståelse og forsoning på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer.

Dette inkluderer blant annet hans innsats i kampen mot apartheidstyret i Sør-Afrika; hans samtaler og nettverksarbeid gjennom lang tid blant jødiske, kristne og muslimske ledere i Det hellige land for å fjerne religiøse hindre for fred og kalle frem de ressurser for fred og

forsoning som finnes i de tre religionene; og hans arbeid for utviklingen og endringen av forholdet mellom stat og kirke i Norge, hvor han har vært dypt engasjert for et samfunn der alle skal ha like rettigheter og respekt for sin tro og sitt livssyn.

Hvorfor en pris om forsoning?

Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike måter er engasjert i forsoningsarbeid eller forsoningsprosesser. Det er gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som tok initiativ til prisen som er på 50 000 kroner, et diplom og en statuett.

Blanche Major

Hun var bare 19 år gammel da hun ble sendt til Auschwitz – Birkenau sammen med 32 familiemedlemmer. 30 av dem ble sendt rett i gasskammeret, bare Blanche og søsteren overlevde. Hennes tanker om forsoning danner rammene for denne prisen:

Vi kan ikke gjøre noe med fortiden,
men jeg er overbevist om at vi kan gjøre noe med framtiden.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE