Kjærligheten er ikke for amatører

Et utdrag av boken etter Chérie Carter-Scott

Ti regler for kjærligheten og det gode forholdet:

  1. Først må du elske deg selv
  2. Et kjærlighetsforhold er et valg
  3. Kjærlighet vokser langsomt
  4. Kjærlighetsforhold skaper grobunn for vekst
  5. Kommunikasjon er grunnleggende
  6. Forhandlingsvilje er et krav
  7. Forandringer er utfordringer
  8. Et godt kjærlighetsforhold krever godt stell
  9. Fornyelse er nøkkelen til et langt samliv
  10. Du kommer til å glemme alt dette når du blir forelsket

Først må du elske deg selv

Forholdet til deg selv er den grunnvollen som alle andre forhold bygger på. Det forholdet du har til deg selv er livets mest sentrale forhold. Mange mennesker er selvkritiske og overser egne behov. De tar sine positive egenskaper og gode resultater for gitt. Som regel spanderer de ikke mye tid eller oppmerksomhet på å komme i kontakt med sitt eget hjerte og sinn. De samme menneskene som leter etter den store kjærligheten aner lite om hvordan de skal vise kjærlighet mot seg selv. Kjærligheten til deg selv og kjærligheten du vekker hos andre, har sitt opphav i samme punkt inni deg og kommer fra samme kilde. Hvis kilden er tilgrumset, går det ut over evnen til å lokke fram et parforhold der kjærlighetens magiske gnist gløder.

I bunn og grunn er det å elske seg selv å ha troen på sin egen grunnleggende verdi. Når du elsker deg selv lytter du deg fram til dine egne ønsker og behov og verdsetter dem akkurat på samme måte som du ønsker at din partner skal gjøre overfor deg. Det er ikke alle gitt å vokse opp med naturlig selvaktelse eller med en følelse av å være verdifull. De aller fleste må arbeide med det gjennom hele livet. Alle føler seg utilstrekkelige på et eller annet område, enten fysisk, intellektuelt, økonomisk, i samhandling med mennesker, når det gjelder følelsesmessig modenhet eller åndelig vekst. Ikke desto mindre er det din rett som menneske å gi omsorg til, respektere, utvikle og verdsette deg selv, og dessuten er det noe du kan lære.

Å elske deg selv er den beste måten å lære hvordan du skal elske. Kjærlighet er handling som krever en viss forståelse, ferdighet og evne. Når du praktiserer kjærlighet overfor deg selv, oppøver du noe som bringer deg til neste nivå - å elske en annen. Det er bare når du mestrer kunsten å ta vare på dine egne behov at du kan vite hvordan du skal tilfredsstille andres. Når du respekterer retten til egne tanker og følelser, kan du vise andre den samme respekt. Når du helt oppriktig synes at du er verdifull, da først kan du virkelig vise hvor glad du er i partneren din.

Kjærligheten kan gjøre mye: Den kan gi deg glede, bidra til at du utvikler deg og vokser på en måte du aldri ville ha trodd var mulig. Men én ting kan kjærligheten ikke gjøre, den kan ikke gjøre deg hel. Du er den eneste som kan fullende deg selv. Mange har kjøpt myten om at det finnes noen der ute som kan gå inn som vår "bedre halvdel". Bildet forutsetter at vi er ufullstendige individer og trenger en partner som kan gjøre oss hele. Det passer inn i "hull i sjelen"-syndromet - en grunnleggende følelse av å komme til kort, som igjen leder til at man føleler seg tom, utilstrekkelig og full av selvbebreidelser. Slike følelser er årsaken til at vi leter etter en partner som kan fylle hullene våre. "Jeg trenger" skaper et vakuum som tvinger deg til å gripe tak, klynge deg fast og forbruke. "Jeg ønsker" skaper åpenhet som gjør deg i stand til å utforske , tenke deg om og skape det forholdet du vil ha. Det er bare når du er et helt menneske at du kan finne kjærlighet som er bygget på å ønske og ikke på å trenge.

Et kjærlighetsforhold er et valg

Hemmeligheten med å finne ekte kjærlighet ligger i din egen bevissthet. Kjærligheten er ikke noe som "bare skjer". Den må skapes av fantasi, målbevissthet og hvordan du bruker ressursene dine. Mange tar feil og tror at å ønske seg kjærlighet er det samme som å søke den.

Mye i samfunnet i dag er tilpasset parforhold, og at det ofte forventes av vi går parvis gjennom livet. Alt har sin tid og enhver har sin vei å gå . Går man inn i et forhold for å passe inn bygger man på et usikker grunnlag. Velger man en partner for livet, er det en så radikal forandring at valget må være dypt forankret hvis det skal være et ekte og godt valg.

Ikke alle passer til å leve i et kjærlighetsforhold. Ideelt sett passer det for dem som vil utvikle seg gjennom og sammen med en annen, for dem som står ferdige til en reise der livets alle deler kombineres med en annens. For enkeltel er valget opplagt. For andre er det noe de enten fremdeles overveier, eller som de vet ikke passer for dem i den fasen av livet de befinner seg i. Å gjøre et bevisst valg om å gå inn i et forhold øker sjansene dine betraktelig for å finne et sant og ekte samliv. Ved at valget tas innenfra, fra det stedet inni deg som avgjør hva som er rett og riktig for deg gjør du deg bevisst at du er klar for et ekte og meningsfullt forhold. Den innsatsviljen som et slikt indre valg skaper, gjør at du kan starte kjærlighetsspillet. Den setter deg i startposisjon slik at du kan la terningen rulle og bevege deg rundt på spillebrettet.

Om du har valgt å begi deg ut på leting etter et ekte forhold på godt og vondt, og er klar til å gå videre - hva er neste steg?

Finn ut hva du vil ha. Du kan ikke får det du ønsker deg, hvis du ikke vet hva det er. Vet du ikke hva du vil, kan det godt hende du får et eller annet, men da må du også ta til takke med det. Det finnes en raskere og lettere vei mot målet, som ikke tar omveien om utallige stevnemøter og frasortering av et dusin potensielle kandidater. Den begynner med at du bestemmer deg for hvem du er, hva du holder på med og - ja nettopp - hva du egentlig ønsker deg. Først må du ha kontakt med det som er vesentlig for deg. Det betyr at du går den livsveien du har valgt, i stedet for bare å la deg lede langs et sauetråkk som ikke fører noe steds hen. Siktemålet er å bli ærlig overfor deg selv slik at du kan finne en å elske som vil være like ærlig mot deg. Lag en liste over kriteriene dine. Skriv ned det du mener en partner absolutt må ha av egenskaper for at han eller hun skal være aktuell for deg. Slik blir du bevisst hva du er på jakt etter. Skriv også ned det du ikke kan godta.

Lag deg et bilde av hva slags samliv du ønsker deg. Ønsker du et tett, intimt samliv, eller mer rom? Hvor mye vil du avlegge regnskap for i samlivet ditt. Hvordan vil du bo? Hva slags sosialt liv og aktiviteter ønsker du at dere er sammen om osv.

Finn ut alt som kan stikke kjepper i hjulene for deg. Er du overbevist om at det er umulig å finne den rette? Da vil du heller ikke gjøre det. Er du blokkert av angst for å bli såret? Sier en del av deg "ja" og en annen del samtidig "nei"? I enhver ny kjærlighet ligger det alltid en risiko, og du kan bare høste frukt av den hvis du overvinner angsten din og gir din partner og deg selv en sjanse.

Gjør hensiktene dine tydelige. Kanskje er det nok å definere det du vil ha, og så treffer du en som passer. Som oftest krever det mer innsats og kanskje må du oppsøke sosiale aktiviteter og arrangementer over tid før du lykkes. Kanskje lykkes du heller ikke da og må ta skrittet over i "koste hva det koste vil" og være utholdende eller melde deg ved et kontaktbyrå eller lignende. Å virkeliggjøre et ønske krever tid, tålmodighet og innsats - som oftest er det ikke nok bare å ønske det.

Kjærlighet vokser fram

Forestill deg forholdet ditt som et hus under bygging, og det å skape kjærlighet er byggeprosessen. Prøver du å skynde deg mens du er i skaperfasen, kan du ende med noe som likner et kjærlighetsforhold, men som kanskje ikke er solid nok til å bestå prøven når stormene i livet setter inn. Hvis lengselen etter å elske er større enn lengselen etter å elske den rette personen, da kommer du kanskje til å gripe fatt i den første og beste ledige på markedet, og vanligvis ender det med skuffelse. Å prøve å forsere kjærlighet er like nytteløst som å få tiden til å gå fortere. Begge må følge sin natur. Det er en tung lekse å lære, men det må til hvis du vil ha et sant og ekte kjærlighetsforhold. Nøkkelen til å skape ekte kjærlighet er å ha tillit til prosessen. Utallige par er bevis på at det nytter. Tilliten oppstår ikke på et blunk, men krever tålmodighet og utholdenhet.

Kjærlighetens stadier er egentlig ganske innlysende, og fem i alt. Det første er møtet mellom deg og din partner, og det siste er øyeblikket da dere sammen bevisst velger å utgjøre en ny enhet. Stadiene er kontakt, utforsking, vurdering, oppbygging av nærhet og forpliktelse.

Når du har funnet din partner og begge mener alvor, kan det se ut som om jobben er gjort. Men det er nå det virkelige arbeidet begynner. Når dere har skapt en følelsesmessig enhet, står fremdeles arbeidet igjen med å utforme det dynamiske forholdet i enheten. Med andre ord, nå er tiden inne for bevisst å gi en form til kjærlighetsforholdet. deres. Måten dere forholder dere til hverandre på er bestemmende for kvaliteten i det dere kommer til å oppleve sammen.

Det er kanskje ikke særlig romantisk å fordele roller og ansvar, men det er nødvendig for at det ikke skal oppstå for mye friksjon i kjærlighetsforholdet deres. I sentrum av forholdet finnes et partnerskap, en enhet som oppstår av begges anstrengelser. Partnerskapet er i balanse når lik innsats og like krefter er rettferdig og avtalemessig fordelt. Det blir ikke mange krefter og stunder til å nyte kjærlighetens gleder hvis dere lar mesteparten av tiden gå med til å krangle om hvem som skal gjøre hva. Det kan føles litt forretningsmessig å gjøre en bevisst fordeling av roller og ansvar, men det er en grunn til at det skjer i forretningslivet. Faren for at en virksomhet går over ende er overhengende dersom ingen vet hvem som har ansvar for hva. Så selv om de føles litt kunstig å delegere roller og ansvar innenfor et kjærlighetsforhold, gjør det likevel, for det er nødvendig for at partnerskapet skal fungere.

Kjærlighetsforhold skaper grobunn for vekst.

Et godt og ekte kjærlighetsforhold har en dyp innvirkning på livet ditt. Det kan gi deg et glimt inn i dine aller innerste og hemmeligste sider, få ønsker og behov til å fremstå med større klarhet, åpne opp for følelsesmessige og åndelige dyp i deg og gi deg verdifull livskunnskap. Men aller sterkest virkning har et kjærlighetsforhold når det hjelper deg til å vokse og strekke deg som menneske, mer enn du hadde trodd var mulig.

Et forhold vil bringe dine personlig problemer frem i dagen slik at du blir nødt til å finne ut av dem, det vil tøye grensene dine og lære deg å forholde deg til en annen person på et avansert plan. Fram til tidspunktet dere bestemte dere for å satse i et forhold, kunne du utfolde deg innenfor dine fysiske, følelsesmessige, mentale og åndelige rom. Med mindre du er en som virkelig går inn for å utvikle din personlighet, har du sannsynligvis holdt deg innenfor et område der du har følt deg vel til pass. Når din utvalgte entrer scenen med sine behov og ønsker, skjer det en forandring som kan kreve at du må utvide bekvemmelighetssonen din.

Du og partneren din må forhandle om hvem som må tilpasse seg, og når det skal skje. Begge må lære å utvide bekvemmelighetssonene sine til fordel for fellesskapet.

Støtten du får fra partneren din kan føre deg opp mot nye høyder. Den kan være armeringen som holder deg oppe når du føler deg svak, eller luften under vingene dine som gjør at du klarer å fly. Motsatt kan du bevege partneren din fra "det greier jeg ikke" til "det greier jeg" og inspirere ham eller henne til å komme seg opp på et høyere plan. Det er det som ligger i å være til stede for hverandre. Et kjærlighetsforhold kan gi både deg og din partner mulighet til å støtte og hjelpe hverandre til å overskride grenser og gå inn i nytt og spennende terreng. Støtte kan være en viktig motiverende kraft og en avgjørende hjelp i begges personlige utviklingsprosess.

Vi har alle våre problemer og alle har felt som de trenger å utvikle seg på. De fleste problemene har sin årsak i barndommen og sitter som nissen på lasset helt til vi har arbeidet oss gjennom dem. Alle slike problemer likner på en slags hjemmelekse, oppgaver vi må gjøre om og om igjen helt til de er løst. Ikke på noen av livets områder kommer problemene dine raskere og klarer til syne enn i et kjærlighetsforhold. På grunn av nærheten som alltid preger et ekte forhold, vil det være som en lyskaster rettet direkte mot skjulte mønstre og punkter i sinnet der du trenger helbredelse. Partneren din fungerer som et speil som reflekterer disse opplyste stedene tilbake til deg. Når du ser problemene dine med en annens øyne og i sammenheng med forholdet deres for øvrig, da får du en anledning til å helbredes for dem.

Forholdet ditt er et slags kurs i livskunst. Det er et intenst, heldøgnskurs i mellommenneskelige ferdigheter. Du lærer mens du eksperimenterer med ulike metoder, helt til du finner ut hva som fungerer. De ferdighetene du tilegner deg i parforholdet kunne gjøre deg fortjent til en høy utmerkelse i samhandling, og kommer deg til nytte når du er sammen med andre mennesker også. Du vil bli stilt overfor oppgaver som å kunne dele, være tålmodig, vise takknemlighet, akseptere og tilgi. Situasjoner som fordrer at disse oppgavene er gjort, vil stadig dukke opp innenfor et parforhold, og har du slurvet, må du gjøre dem om igjen.

Lar du kjærlighetsforholdet bli en veileder gjennom overraskelser og oppdagelser, komme du til å se at verden åpner seg for bemerkelsesverdig innsikt og nye vekstmuligheter. Den egentlige meningen med et ekte parforhold er å skape glede, nytelse og muligheter for vekst. Gripes sjansene, kan begge lære om seg selv - om styrken sin, begrensningene sine, de sidene ved seg de trenger å forbedre og arbeide med, og om det som gjør livet rikere.

Kommunikasjon er grunnleggende

Det viktigste verktøyet for samhandling mellom to personer er kommunikasjonen. I samtalen strekker de seg mot hverandre og utveksler kunnskap om hvem de er, hva de trenger og begjærer, og hva de føler. Slik gir de hverandre informasjon, oppdrar og støtter hverandre og forhandler seg fram til kompromisser. Kommunikasjon er ikke annet enn den mest vitale energien i kjærlighetsforholdet, en energi som bevarer forholdet levende. Selv om det absolutt er viktig å kunne tale og lytte, er virkelig kommunikasjon mer enn bare det. Kommunikasjonen dreier seg om å skape åpne kanaler for informasjon om tanker og følelser slik at samtalen flyter uanstrengt og uten at det oppstår motreaksjoner. Den baseres på gjensidig respekt og forståelse, samt en vilje til å være ærlig og legge fram sannheten, uansett hvor alvorlig den måtte være. En slik samtale er helt vesentlig for å kunne skap et ekte og varig forhold., foruten god kommunikasjon uthules forholdet, og dere kommer inn i en malstrøm av uklarheter, urettferdige beskyldninger og misforståelser.

Uten klar kommunikasjon finnes det ingen måter å bygge bro på mellom to parters subjektive virkelighetsoppfatninger. De vil forbli to adskilte personer, delaktige i noe som fra utsiden likner på et parforhold, men som mangler de usynlige vevtrådene som skaper forbindelse mellom to sjeler og to hjerter. De vil kanskje oppleve seg som isolerte og ensomme, til tross for at det står en ved siden av dem. Ikke noe merter så mye som fysisk nærhet uten følelsesmessig kontakt.

Kommunikasjon kan bryte sammen når som helst. Alt som trengs er et ubevoktet øyeblikk, utydelige signaler eller en uuttalt formoding. Dermed starter rundene med angrep og forsvar, og forbindelseslinjene er brutt. Kunsten å forhindre slike sammenbrudd er å være på vakt overfor det som fremkaller dem og passe nøye på å unngå det.

Å lære å kommunisere med partneren din er en fortløpende prosess. Det krever tid, øvelse og tålmodighet for å holde kommunikasjonslinjene åpne. Men for hver ny ferdighet du tilegner deg, vil du gi energien i forholdet ditt en sjanse til å strømme friere. Enhver avskjæring av sannheten, effektiv meningsutveksling og avholdenhet fra å dømme leder deg et skritt lenger i retning av partneren din og til en dyp og varig samhørighet mellom dere.

Forhandlingsvilje er et krav

For alle par som navigerer seg fram gjennom livets store reise er forhandlingsvilje et krav. Når dere forhandler kan dere få oversikt over begges ønsker og behov, og til sist lander dere på en løsning som er tilfredsstillende for begge. Forhandlingsvilje er nødvendig når uoverensstemmelser oppstår og når kommunikasjonen ikke strekker til for å få dere  ut av blindgaten. Når to mennesker slår seg sammen, må de ta avgjørelser og valg om hvordan de vil leve sammen. Det kan være utfordrende, først og fremst fordi man ikke alltid ser likt på livet. Når prioriteringer, verdier, smak og lyster spriker, da må dere forhandle. Alle par er uenige. Alle par vil en eller annen gang måtte streve med motstridende meninger, lyster eller behov. Det som skiller par som fungere fra andre, er imidlertid at de stever etter å rydde opp i ulikhetene seg i mellom og unngår at diskusjoner utvikler seg til tretter.

Det er ikke så vanskelig som du tror å forhandle seg fra til en god løsning. Med noen spesielle grep kan du komme deg fra der du er til fram dit du vil. Første grep består i at du og partneren åpent legger fram hva dere ønsker eller har behov for. Dere legger fakta på bordet og undersøker om de er på linje. Er det tilfelle, har dere resultatet allerede. Hvis det ikke er slik, må dere gå videre og foreta neste grep. Grep nummer to er å bestemme hva dere felles ønskede resultat i situasjonen er. Dere skal sitte igjen med en erklæring som omfatter noe begge to er enige om. Nøkkelen her er å finne det overordnete ønsket som gjelder absolutt for dere begge. Vanligvis må du da se forbi det konkrete ønskemålet du har og til den hensikten som ligger bak det.

Alle par har såre punkter. Men vet dere hva som gjør dem akutte, og kan der forhandle fram løsninger på forhånd, da er dere hjulpet langt på vei til å komme ut av de evinnelige blindgatene. Hva er de såre punktene i samlivet ditt? Lag en liste og sett av tid til å diskutere hvert punkt med partneren din og forhandle dere fram til et resultat som gir begge gevinst.

Det er ingen enkel oppgave å lære seg til å leve harmonisk med et annet menneske. Du og partneren din er kommet inn i forholdet med egne behov, lyster og synspunkter, og av og til kolliderer de. Når uoverensstemmelser oppstår, trenger dere å finne utveier til å gjøre forholdet til et gevinstforetakende for begge. Begge må bli hørt og respektert skal reisen dere foretar dere sammen, bli lykkelig. 

Forandringer er utfordringer

En ting kan du være sikker på: Ting forandrer seg. Forandring er den eneste konstante faktoren vi kan regne med. En forandring i løpet av samlivet kan sammenliknes med et jordskjelv fordi det forårsaker rystelser, kanskje ødeleggelser, og har ringvirkninger på grunnen som blir løs og ustabil. Vi kan kalle slik forandring for et "livsskjelv" Når et livsskjelv inntreffer, blir din vante virkelighet endret, i liten eller dramatisk grad, og ingen ting er akkurat som før. Din tidligere posisjon forrykkes, og skal samlivet absorbere bevegelsene, må det ha gode støtdempere. Når forandringene sender sjokkbølger gjennom parets følelsesmessige grunnvoll, finner de ut hvor mye utholdenhet som finnes. Alle forandringer, både positive og negative, gir slitasje. Alle forandringer er en test på parets tålmodighet, toleranse og evne til å kommunisere, forhandle og dele. Når grunnlaget for parforholdet er sterkt og seigt, blir dere i stand til å takle forandringer. Da vil forholdet holde seg stabilt, selv når dere er midt oppi livsskjelvet. For å klare å manøvrere dere gjennom forandringen må tre basale forutsetninger være på plass. Dere må ha et solid grunnlag, dere må være fleksible, og dere må kjenne til visse grep som hjelper dere gjennom prosessen. Grunnlaget gir dere noe fast å stå på. Fleksibiliteten gjør at dere kan bøye og tøye dere i stedet for å knekke over tvert. Grepene som settes inn for å takle forandringer, gir dere verktøy som viser vei og støtter dere gjennom prosessen slik at dere kan styre den på en konstruktiv og god måte.

Livet utvikler seg, problemer oppstår og vilkår skifter. Nøkkelordet for overlevelse gjennom forandringer og tidenes skriftende gang er et bunnsolid grunnlag. Hvordan dere kommuniserer, samarbeider og omgås med hverandre, er grunnleggende, og det som endelig avgjør hvordan så vel stormer som godværsdager biter på dere.

Et solid grunnlag er kjernen i parforholdet, men dere kommer også til å trenge fleksibilitet for å tåle ujevnhetene i veien. For å være fleksibel må du gjøre deg fri fra det som har vært. Hver gang en forandring inntreffer, slutter det som har vært å eksistere, og en ny norm etableres, nemlig det som er blitt. En forandring er et tegn på at et nytt kapittel er innledet. Fleksibiliteten gjør at du raskt kommer deg på fote og ikke blir sittende og klamre deg til det gamle.

Forandring kan være så mye. Det kan være at en av dere mister jobben eller får en sykdom. Det kan også skje forandringer for begge, for eksempel hvis dere flytter eller får et barn. Eller dere må kanskje bale med følgene av at en har gjennomgått en eller annen personlig eller åndelig utvikling - kanskje velger å gå tilbake på skolebenken eller bestemmer seg for å forandre livsfilosofi eller religion. Uansett hvilke forandringer som kommer eller hvem som står bak dem, er det deres felles ansvar å innarbeide virkningene av dem i kjærlighetsforholdet deres og forhandle fram en ny samarbeidsmodell.

Du og partnere din er et team. Det betyr at dere må arbeide sammen og gå hånd i hånd gjennom forandringene. Der én er svak, kan den andre være sterk. Når én blir såret, kan den andre gi lindring. Rytmen hviler på en naturlig sans for "du-jeg-vi". Når forandringer truer med å vippe dere av pinnen, ledes dere tilbake i harmonisk bevegelse ved å holde dere til denne rytmen.

Skal du og din kjæreste stå løpet ut, må dere hele tiden være forberedt på kommende forandringer. Riktig nok kan dere ikke være forberedt på alle livsskjelv som kommer, men dere kan planlegge i tilfelle av krappe kurver ved hele tiden å forsterke grunnlaget under dere og legge opp en brukbar slagplan. På den måten vil de forandringene som kommer oppleves mindre som urovekkende hendelser, og mer som sjanser dere kan ta imot.

Et godt kjærlighetsforhold krever godt stell

Det kan så lett bli til at man tar et kjærlighetsforhold for gitt. Med en gang "strevet" med å finne kjærligheten er over, erklærer mange at nå er de "på plass", og vender oppmerksomheten sin mot andre ting - de stryker forholdet fra listen over alt de ellers driver med. Men et parforhold er en enhet som alltid er under utvikling, og som trenger omsorg for å overleve. Det er så mange par som har problemer fordi den ene eller begge har valgt å trekke seg unna og slutter å verdsette den andre. Slikt kan skje når noe gjør at den ene eller begge mister lysten eller energien til å holde forholdet ekte og levende. Når du har gått fra å være helt og fullt tilstede og til bare å være der, fjerner du deg fra det opprinnelige "vi" som du en gang dannet med kjæresten din. Du trekker deg unna samlivet og går tilbake til din status som "jeg" idet du setter opp et ugjennomtrengelig gjerde rundt din person. Du utelukker den andre fra din verden, og forholdet lider. Hold kontakten med den andre - sjekk hvordan den andre har det, både med seg selv og med parforholdet. Å ta kontakt er noe som vekker deg opp fra tankeløsheten og får deg til å huske den grunnleggende samhørigheten med din elskede.

Å ta kontakt er å ta pulsen på forholdet. For å opprettholde samhørigheten er det viktig å fortelle hva du tenker og føler om forholdet i dag. Blir forventningene dine innfridd? Føler du deg trygg? Verdsatt? Tatt for gitt? Har du lyst til å forandre noe i måten dere lever sammen på? Skal et forhold fortsette å være godt og ekte, er det nødvendig å stoppe opp av og til.

Hvordan du behandler din partner og hvordan din partner behandler deg, er en avgjørende kvalitetstest på forholdet. Ved å være oppmerksom og vennlig og ta hensyn til balansen i giver- og mottakerstrømmen mellom dere, viser du at du er glad i partneren din og at du har omsorg for sunnheten og velværet i samlivet. Ta vare på forholdet ditt og kameraten din, for akkurat som en vakker hage er begge deler fantastiske vidundre som trenger tid, kjærlighet, oppmerksomhet, energi og kraft for å trives.

Fornyelse er nøkkelen til et langt samliv

Et av de vanligste spørsmålene fra par som har levd lenge sammen, er: "Hvor ble det av spenningen?" Den kjærlighetsgnisten som startet det hele, taper litt av sin glans med tiden, og en dag oppdager de to kanskje at de går med en vemodig lengsel etter den gangen da tiltrekningen mellom dem var sterk, samhørigheten selvsagt og den felles gleden over å være sammen levende. De lurer på hva som skal til for å gi forholdet tilbake den energien, gnisten og spenningen som gjorde den het i starten. Svaret er egentlig ganske opplagt . Et kjærlighetsforhold trenger konstant tilførsel av ny og frisk energi. Hvordan? Ved spontanitet, latter, ved å gjenskape samlivet og lage en ny vri på det og ved at dere sammen prøver nye farvann. Enkelte sier det slik: #Enten er man forelsket, eller så er man det ikke." De har kjøpt en fatalistisk idé om at dere ikke kan gjøre noe fra eller til, og dermed ligger spørsmålet om futt, eller mangel på det, i skjebnens hånd. Men selv om gnistene er blitt svakere, betyr ikke det at de er helt sloknet. Det disse fatalistene glemmer, er at gnist har å gjøre med temperatur som stiger innenfra - den kommer ikke utenfra. Du og partneren din har ansvaret for å tenne gnistene igjen. Start med å ta fram minnene om hvordan det var den gang alt fungerte. Når var siste gang du kan huske at det var noe futt over forholdet? Få forbindelse med dine sterkeste minner om magien som var. Og la deg beruse, slik du gjorde en gang for lenge siden. Den første gnisten er ikke kvalt, den ligger bare og ulmer og venter på at du skal få den ut av asken.

Å leve lykkelig til sine dagers ende er ikke en statisk tilstand. Eventyrene får oss gjerne til å tro at kjæresteparet går inn til evig lykke når de har fått hverandre, og slik vil det forsette for bestandig. Kjærlighet trenger konstant tilførsel av frisk energi for å vare. Det er trist, men mange hiver forholdet sitt på båten med en gang det har tapt den første glansen. Men et kjærlighetsforhold er som en kostelig, antikk lampe - det trenger bare litt polering, litt oppfinnsomhet og at man anstrenger seg en smule for at den skal bli like fin som før. Det kan koste en dyrt å kaste forholdet på båten uten en gang å ha gjort et forsøk på å fornye det. Akkurat som den gamle lampen vil et forhold gløde med vakrere glans med årene dersom du alltid sørger for den nødvendige pleien. Har du en gang fått frem den skjønnheten som ligger gjemt i forholdet ditt, kan du glede deg over det i mange år.

Du kommer til å glemme alt dette når du blir forelsket

Å være forelsket er som å være omgitt av magi. Du føler deg lett og oppløftet som om du ble båret gjennom luften, og alle problemer virker plutselig ubetydelige og overkommelige. Kjærlighet er både en følelse og en handling som oppstår fra et helt naturlig sted inni oss. Men å være i et forhold er noe annet, det er noe som må læres. Det er å være i en prosess som gjør det mulig å gi uttrykk for kjærligheten, å kultivere og bevare den. Det er en utfordring å huske disse veiledningene vi har gjennomgått her når du står midt oppi forelskelsens spill. Men klarer du det har kjærligheten din de beste sjanser til å sette blomster. Så lenge forelskelsen og lidenskapen har sitt grep over deg, vil alt det du tror virke helt reelt. Med tid og erfaring vil du innse at det du trodde på i begynnelsen ikke kom av annet enn at du satte realitetene til side for en tid, og etter hvert kan du finne balansepunktet mellom hodeløs fortapelse og sunn fornuft.

Du må elske deg selv først. Føler du deg helt og fullt elsket av deg selv, vil du aldri falle for fristelsen til å fortape deg selv i en annen. Er du hel og fullstendig innerst inne, vil du forsette med å være deg selv. Har du en målestokk for hvordan du vil bli behandlet, har du en ballast som kan holde deg på rett kurs. Krever du respekt, vennlighet, omsorg og integritet, vil enhver annen oppførsel som ikke stemmer med det, blir åpenbar. Aksepterer du deg selv for den og det du er, vil du gjenkjenne alle som ikke gjør det. Har du en grunnfestet oppfatning om hvem du er, kommer du aldri til å befinne deg i et forhold som setter deg i fare. Selv om du vil glemme alt dette når du blir forelsket, kan du kalle det fram igjen og våkne opp fra din drømmeliknende tilstand ved å huske hvem du er.

"Det er bedre å ha elsket og mistet enn aldri å ha elsket".
(Alfred Lord Tennyson)