Nyheter


Styrker vår motstandskraft mot ekstremisme

Cathrine Torleifsson mottar prisen fra Helga Arntzen

- Aktive Fredsreiser i Risør og andre tilsvarende organisasjoner bidrar til å styrke samfunnets motstandskraft mot ekstremisme, sa forsker Cathrine Thorleifsson da hun lørdag ettermiddag mottok prisen «Fangenes Testament» av Helga Arntzen på Fredshuset i Risør.

Prisutdelingen bød ellers på «fredssanger» formidlet av Hanne Charlotte Paulsen og en taktfast og livlig avslutning med dans og trommer ledet av Safia Y. Abdi. Ordfører Kai Strat var tilstede og åpnet prisutdelingen.

Prisutdelingen Fangenes Testament 2024

08.05.2024


Solidariteskonsert til støtte for fadderbarn og studenter

Solidaritetskonsert for Gambia

Onsdag 5 juni kl 18:00 blir det avholdt Solidaritetskonsert i Risør kirke. Konserten er til støtte for skoleelever og studenter som Sutukobas Venner har i sitt program.

De som deltar er blant annet Madrigale, Motettkoret, Knut-Sigurd Bygland og Marta Halvorsen

Gratis inngang

Til dere som ikke har mulighet til å komme på konserten, kan vippse til 587554

29.05.2024


Nytt turprogram fra Aktive Fredsreiser

Elever med Helga Arntzen

Aktive Fredsreiser har i disse dager sendt ut et nytt turprogram til skoler og andre interesserte grupper i hele landet. Mange skoler har allerede meldt seg på turer til høsten og flere planlegger klasseturer i løpet av året eller neste år.

- Skoleturene er mer aktuelle og viktige enn noen gang, sier Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun får støtte av svært mange av elevene som har reist på tur og som sitter igjen rike på opplevelser og kunnskap.

Nytt turprogram fra Aktive Fredsreiser
23.05.2024


Jubileumsfilm fra Sutukoba

I 2023 feiret landsbyen Sutukoba i Gambia og Sutukobas Venner i Risør et 40 års unikt samarbeid for utvikling, internasjonal solidaritet og vennskap. Nå har et lokalt filmselskap i Gambia laget en dokumentarfilm om vennskapssamarbeidet.

I filmen forteller blant andre Helga og Uwe Arntzen om hvordan Sutukobas Venner arbeider og hva innsatsen har ført til.

Jubileumsfilm fra Sutukoba
21.05.2024


Utdeling av prisen Fangenes Testamente

Cathrine Thorleifsson

Prisen Fangenes Testamente deles ut på Fredshuset i Risør lørdag 8. juni kl 1400 - 1600.

Fangenes Testamente for 2024 tildeles sosialantropologen Cathrine Thorleifsson, som har ledet den norske Ekstremismekommisjonen.

Utdeling av prisen Fangenes Testamente
25.04.2024


Nekrolog Oddvar Rossevatn

Oddvar Rossevatn med skoleklasser i Auschwitz

15. mars fikk vi det triste budskapet at tidligere rektor ved Flekkefjord  ungdomsskole, Oddvar Rossevatn 75 år gammel, var sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg.

Oddvar Rossevatn har vært ansatt ved Flekkefjord ungdomsskole siden den var ny, og han var også rektor ved skolen i 25 år.Det var viktig for ham å formidle gode verdier som elevene skulle ta med seg videre i livet, og som skulle gi dem både en praktisk og historisk ballast. Undervisningen er et verktøy de skal benytte den dagen de selv skal være med å bestemme i samfunnet.

Nekrolog Oddvar Rossevatn
02.04.2024


Felles innsats mot ekstremisme

Klassetur i besøk i Auschwitz

Aktive Fredsreiser har gjennom over 25 år arbeidet mot nynazisme og ekstremisme og for freds- og forsoningsarbeid. Gjennom et omfattende arbeid, der klasseturer for ungdomsskoler er det sentrale, har arbeidet satt varige spor i nye generasjoner ungdommer. Gjennom prisutdelinger, bokutgivelser og pedagogiske opplegg er årsaker til krig og konflikt, forsoning og arbeid for fred belyst på ulike måter.

Felles innsats mot ekstremisme
20.03.2024


Aktive Fredsreiser og skoleturene

Helga Arntzen

-  I Norge står nynazismen veldig svakt i forhold til flere andre europeiske land. En viktig grunn til det er skoleturene til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen. Turene, med et godt pedagogisk opplegg,  får fram sannheten om hva som har skjedd og skaper holdninger, sier Helga Arntzen, grunnlegger og ideolog i Aktive Fredsreiser.

Aktive Fredsreiser har hatt over 260 000 reisende på våre skoleturer gjennom 25 år. Hvite Busser har også hatt mange. Disse reisene har vært en viktig vaksine mot nynazisme og ekstremisme. Vi må huske på at nye årskull ungdommer trenger den samme vaksinen.

Aktive Fredsreiser og skoleturer
19.03.2024


Prisvinner Jacob Lothe med ny bokutgivelse

Jacob LotheProfessor Jacob Lothe. (Foto: Øyvind Toft, Gyldendal Norsk Forlag)

Professor og forfatter Jacob Lothe er aktuell med en ny bokutgivelse. «Vitenskap, menneskerettigheter og demokrati. Fridtjof Nansen og Niels Bohr» heter boka han har redigert sammen med Helle  Porsdam. Lothe fikk i 2013 tildelt prisen Fangenes Testamente fra Aktive Fredsreiser i Risør.

Jacob Lothe har hatt en stor og bred bok-produksjon både før og etter han fikk prisen Fangenes Testamente for vel 10 år siden i Risør. Han fikk prisen for arbeidet med videreformidling av historier og stemmer fra Den andre verdenskrig.

Prisvinner Jacob Lothe med ny bokutgivelse
22.02.2024


Minnes Johan Galtung

Johan Galtung

- Galtung kommer med viktige utfordringer til oss, sa Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser da hun møtte Johan Galtung i Risør i 2009

Fredsforsker og fredsaktivist Johan Galtung er død 93 år gammel. Han var sentral i opprettelsen av fredsforskning som fagfelt og har hatt stort internasjonalt gjennomslag med sine teorier.

Minnes Johan Galtung
19.02.2023


Nekrolog Ole Odd Berge

Tidsvitne Ole Odd Berge

Vårt tidsvitne Ole Odd Berge født 10. mars 1943, gikk bort 24. januar, etter lang tids sykdom. Berge deltok som tidsvitne på en rekke turer med Aktive Reiser, og gjorde seg bemerket som dyktig formidler av historien om «Natt og tåke-fangene» fra andre  verdenskrig. Han var knappe to år gammel da faren ble drept i tysk fangenskap.

Nekrolog Ole Odd Berge
31.01.24


Reiselederne er "gullet" i Aktive Fredsreiser

Reiseledersaming i Oslo

De rundt 90 reiselederne er en av Aktive Fredsreisers største ressurser.
Jevnlig møtes reiselederne for påfyll av kunnskap og inspirasjon. Siste reiseledersamling var 20. og 21. januar på Litteraturhuset i Oslo.

Reiselederne er "gullet" i Aktive Fredsreiser
31.01.24


Holocaustdagen - tale utenriksminister Espen Barth Eide

Utenriksminister Espen Barth Eide - foto: regjeringen

Vi må stå i mot hatet og lære av historien

– Ved å lære om holocaust kan vi bevare historisk bevissthet og forståelse av hvordan nazistenes hatefulle ideologi, diskriminering og forfølgelse kunne få slike katastrofale konsekvenser, skriver utenriksminister Espen Barth Eide i en kronikk i avisen Vårt Land i anledning holocaustdagen 27. januar.

Tale utenriksminister Espen Barth Eide
29.01.24


Holocaustdagen 2024

HolocaustdagenHolocaustdagen, 27. januar er en årlig, internasjonal minnedag over ofrene for nazistenes ufattelige overgrep og forfølgelse av religiøse og etniske grupper før og under den andre verdenskrig.
Når 27. januar har blitt en internasjonal minnedag over Holocaust, er dette fordi vi vil vise ofrene respekt, men også fordi vi må verne om minnene på en slik måte at vi manøvrerer vekk fra ideologier hvor menneskeverd og menneskerettigheter har dårlige kår – eller er fullstendig fraværende.

Holocaustdagen 2024
27.01.24


Blanche Majors forsoningspris til Deeyah Khan

Deeyah Khan, foto: Aktive FredsreiserAktive Fredsreiser i Risør deler hvert år ut to høythengende «fredspriser». Lørdag kveld fikk filmskaper og aktivist Deeyah Khan «Blanche Majors Forsoningspris» av Helga Arntzen på Litteraturhuset i Oslo.

Blanche Majors forsoningspris ble delt ut til Deeyah Khan
23.01.24


Blanche Majors forsoningspris 2023

Deeyah Khan, foto: FuseDeeyah Khan er en norsk menneskerettighetsaktivist
og regissør, med en afghansk mor og en pakistansk far.
Som filmskaper har Deeyah Khan lagt vekt på dialog,
felleskap og forsoning. Pristudeling på Litteraturhuset i Oslo, lørdag 20.01.24 kl 1600

Blanche Majors forsoningspris 2023 til Deeyah Khan
10.01.24


Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE