Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBergen-Belsen

Leiren ligger i det flate området Luneburger Heide, like i nærheten av Celle. Fra 1940 var Bergen-Belsen en brakke som ble brukt som krigsfangeleir - Stalag 311. Det var Wehrmacht som foresto driften av leiren.

Fra sommeren 1941 ble stedet brukt til "oppbevaring" av rundt 20.000 sovjetiske krigsfanger. Imidlertid utbrøt det flekktyfusepidemi som tok livet av tusener av dem. (Man anslår at ca 18.000 av de russiske krigsfangene døde i løpet av vinteren 1941-42

Flybilde av Bergen BelsenFlybilde av Bergen BelsenBergen Belsen

Først i november måned begynte man å bygge barakker for fangene, som inntil da hadde levd i telt og jordhuler.
Det var dårlig med mat i leiren og helsetilsynet var minimalt. Og flere av fangene ble videresendt til Sachsenhausen og skutt der.
Fram til våren 1942 døde minst 18.000 fanger av ulike sykdommer, sult og kulde.
Det er ingen enkel oppgave å finne ut hvor mange sovjetiske krigsfanger som døde her, men sovjetiske myndigheter regner med at tallet er minst 29.000.
Selve leiren ble etter hvert oppdelt i forskjellige kategorier, og det var SS som hadde oppsynet med det hele. Behandlingen av fangene var svært forskjellig, og de ble holdt atskilt fra hverandre bak store gjerder. Dermed kunne ikke de forskjellige avdelingene komme i forbindelse med hverandre.

Brakken i Bergen BelsenKrematorium Bergen BelsenKvinner som bærer bort likMassse grav Bergen BelsenMassegrav Bergen Belsen Anne Frank

Fangeleiren

Bergen Belsen ble opprettet i månedsskiftet mai/juni 1943. Formålet var i første omgang å brukes til å innkvartere en "byggekommando" bestående av 500 fanger som SS hadde skaffet fra konsentrasjonsleirene Buchenwald og Natzweiler til Bergen-Belsen
Disse skulle bygge ut det eksisterende anlegget, som ble avsluttet i mars 1943.
Da ble Fangeleiren brukt til å innkvartere syke og arbeidsudyktige fanger som ble brakt hit fra andre konsentrasjonsleire.
Leirledelsen forvaltet Fangeleiren som en regulær konsentrasjonsleir, hvor fangene - på tross av sin helsetilstand - ble satt til hardt arbeide, uten tilstrekkelig legebehandling. Grusomme mishandlinger ble utført av så vel SS som kapoene. Og dette igjen førte til at høy dødelig ble karakteristisk for denne leiren.

Oppholdsleiren

I april 1943 opprette nazireimet en spesiell oppholdsleir for jøder i Bergen-Belsen. Dette var var en spesialavdeling for jøder som skulle utveksles mot tyske statsborgere i allierte land.

Nøytralleiren

Nøytralleiren huset flere hundre jøder som var sendt hit fra nøytrale land som Spania, Portugal, Argentina og Tyrkia. I motsetning til de andre avdelingene i Bergen-Belsen så hadde denne avdelingen noenlunde brukbare forhold for de innsatte inntil mars 1945. Og de ble heller ikke inndelt til arbeidskommandoene.

Ungarnleiren

Denne avdelingen ble opprettet i 1944 for å gi plass til 1.683 ungarske jøder. Himmler forhandlet med utenlandske jødiske organisasjoner og å frigi jødene mot penger og varer. Disse ungarske jødene fikk ha sivilt tøy med jødestjernen på, og de hadde ikke noen arbeidstvang.

Stjerneleiren

Var inntil 1944 den største og viktigste avdelingen i Bergen-Belsen. Her var det plassert ca 4.000 utvekslingsjøder, med de hollandske som den største gruppen. Avdelingen fikk tilnavnet Stjerneleiren fordi de innsatte måtte bære jødestjernen på deres sivile tøy. Menn og kvinner bodde atskilt, men familien fikk lov til å være sammen om dagen.
Det var arbeidstvang - selv for gamle menn. Ernæringen her var svært dårlig og utilstrekkelig.

Teltleiren

I begynnelsen av august 1944 bygde man opp en ny leir bak stjerneleiren. Denne tjente først og fremst som en gjennomgangsleir for de tallrike kvinnetransportene som kom fra Polen. I slutten av oktober og begynnelsen av november 1944 fylte man opp teltene med ca. 8.000 kvinner fra konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau. I de følgende ukene ble teltene erstattet av brakker.

Leirledelsen:

I desember 1944 var man ferdig og med å omdanne Bergen-Belsen til en "vanlig" konsentrasjonsleir. Og man fikk ny leirkommandant: SS-Hauptsturmführer Josef Kramer. Han hadde tidligere vært kommandant i Auschwitz-Birkenau og Natzweiler. Han var en av de mest fryktede og brutale leirkommandantene i de tyske konsentrasjonsleirene. (Han ble arrestert av engelsk militærpersonell da Bergen-Belsen ble inntatt.)

Leirkomandant Kramer. Han ble senere dømt og henrettet 13.12.45KramerIrma GreseUnder rettsaken hvor hun ble dømt til døden, henrette 13.12.45FrigjøringenFrigjøringen

Fra mars 1944 ble det en endring i leirstrukturen. Nå kom det utslitte og syke fanger fra andre konsentrasjonsleire - bl.a. fra Dora-leiren.
Når de ankom Bergen-Belsen fikk de ikke noe legetilsyn, og derfor var dødeligheten meget høy. Av de 1.000 fangene fra Dora, var det bare 50 som overlevde.
Etter hvert som Tyskland tapte de ulike frontene, ble fanger fra leire i Øst-Europa sendt vestover. Blant annet tusenvis av kvinnelige fanger fra arbeidsleirene i Polen. Disse kom så til Bergen-Belsen og dens satellittleire.
Flere av disse transportene var de reneste dødsmarsjer, og hundrevis av mennesker omkom av overanstrengelse, eller de ble skutt underveis.
I april 1945 ble det fraktet mellom 25.000 og 30.000 fanger fra Dora, til Bergen-Belsen som på det tidspunktet allerede var overfylt, og vel så det. På grunn av flekktyfus var dødeligheten enorm.

Befrielsen:

Leiren ble befridd av engelske tropper den 15. april 1945. Da de inntok leiren fant de 60.000 fanger og store hauger av lik som ikke var blitt begravd.
Selv om det ble satt inn de ressurser man rådde over, og en stor redningsinnsats fra britisk side, så var det ca 14.000 fanger som døde i løpet av de neste 5 dagene. Og innen juni var tallet oppe i over 28.000 døde.

Leirstørrelse:

Den 1. desember 1944 var avtall fanger oppe i 15.257

Og ytterligere 4.000 innen slutten av juni mnd.

Det samlede antall ofre i Bergen-Belsen i tidsrommet 1943-1945 anslås til ca. 50.000.

I mai 1945 ble leiren "destruert" ved at de britiske styrkene brant ned leiren på grunn av risiko for epidemier.
Samme år opprette man også et jødisk monument og startet med opprydningsarbeider., og man ordnet med gravplasser.
I 1952 overtok delstaten Niedersachsen driften av minnestedet.

Dagens situasjon

I 1966 tok man i bruk "Dokumenthuset" som inneholder forskjellige utstillinger og informasjon om leiren, og hvordan den ble drevet.
I de senere år har man arrangert ekskursjoner hvor tyske skoleklasser har fått utdelt hvert sitt område som de skal undersøke og "grave opp". De gjenstandene som er funnet er nå oppbevart i store glassmontre.