Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossDora-Mittelbau

Ligger plassert i nærheten av Nordhausen på østsiden av Harz-fjellene. Dette var opprinnelig en svært fryktet utekommando under Buchenwald. Men først fra 28. oktober 1944 ble den regnet som en selvstendig KZ-leir med betegnelsen Mittelbau.
På høsten 1943 var det tusenvis av fanger fra Buchenwald som ble fraktet til Dora. Oppgavene de skulle utføre var å bygge underjordiske fabrikkanlegg slik at naziregimet kunne utvikle sine V-2 raketter som i første rekke skulle brukes mot England og starte opp med produksjon av disse. Denne utbyggingen varte ett år, og i byggeperioden var fangene henvist til å bo i gruvegangene da det ikke var barakker eller andre bomuligheter.

Dora MittelbauKrematorium Dora Mittelbau

Fangene levde nede i gruvegangen uten frisk luft og dagslys, og de arbeidet 12 timer. Under slike forhold var også de sikkerhetsmessige og sanitære forholdene lik null. Derfor var det også en svært stor dødelighet blant fangene.
I snitt var det ca 10.000 fanger som befant seg i hovedleiren, mens det i satellittleirene var rundt 20.000. (I mars 1945 var det totalt 34.500 fanger i hovedleir og satellittleire.) I Dora-Mittelbau var det også kvinner og barn som ble brukt som slavearbeidere.
Jødene som var i leiren, kom fra hele Europa, og disse fikk en spesiell brutal behandling, og de som ikke klarte å følge med i tempoet ble ganske raskt videresendt til utryddelsesleirene.

Sabotasje mot prosjektet

Utpå høsten 1944 begynte produksjonen av V-2. Samtidig var det en sabotasjegruppe som prøvde å sabotere, eller i hvert fall skape forsinkelser i våpenproduksjonen. Denne ble avslørt, og 200 sabotører ble tatt og like etter hengt offentlig for å avskrekke andre fra å forsøke det samme.

Da SS i den 1. april 1945 begynte å avvikle leiren ble de fleste fangene sendt i retning av Bergen-Belsen. Men underveis ble flere tusen av dem myrdet av SS. Da de amerikanske styrkene nådde fram til Dora-Mittelbau den 9. april 1945 var det bare et fåtall overlevende igjen i leien.
Den fikk 40 egne utekommandoer, og den var også den siste KZ-leiren som ble bygget i Tyskland.