Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossEbensee (Zement)

Var en annen underleir og hit ble 9 nordmenn sendt fra hovedleiren. Deres oppgave var tunnelarbeider i forbindelse byggingen av V2-raketttene.

Denne underleiren ble ikke funnet av de Hvite Bussene, og nordmennene ble befridd av amerikanske styrker 7. mai 1945.
På det tidspunktet var de imidlertid så svake at de ikke kunne sendes tilbake til Norge, men ble i stedet fraktet til Sveits hvor de fikk kyndig legehjelp og hvile.

Nordmenn

Det satt flere nordmenn i denne leiren, og en av dem - Sigurd Sandal - døde her i februar 1945