Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossGross-Rosen

Dette var fra sommeren 1940 en satellittleir innunder Sachsenhausen i granittbruddene, men fra den 1. mai 1941 ble den en selvstendig konsentrasjonsleir med tallrike satellittleire. Den var i drift fram til frigjøringen i midten av februar 1945.

Steinbruddet hvor fangene måtte arbeideLeirkommandanten

I 1941 var det 1.487 fanger i Gross-Rosen, men i 1942 økte tallet til 6.780, og neste år var tallet fanger oppe i 15.400.
I 1944 opererte man med et antall på 90.314 fanger og i april 1945 var tallet oppe i 97.414.
I dagene 8. -9. februar 1945 "rydder" tyskerne leiren. Av 44.000 fanger er det 32.509 som når fram i live til konsentrasjonsleirene Buchenwald, Dora-Mittelbau og Flossenburg.,
Da den Røde Arme inntar leirene den 13. februar, kommer de til en tom leir.
Det er anslått at i alt 125.00 menn og kvinner ble deportert til Gross-Rosen, og av disse er det anslått at ca 40.000 døde under oppholdet her, eller i forbindelse med at den ble flyttet.