Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossSennheim

Ligger i Elsass. I denne leiren var det en god del norske studenter som ble samlet. 627 studenter ble arrestert høsten 1943. Disse var strengt tatt ikke krigsfanger, men ble tidvis behandlet så noenlunde ifølge Genevekonvensjonen, som såkalte "sivilinternerte". En del av studentene havnet i Sennheim (Cernay) som ligger i grenseområdet Tyskland/Frankrike. De øvrige ble sendt til Buchenwqald
Leiren er blitt bevart slik den var under krigen, og den kan besøkes i dag.