Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossTreblinka

Beliggenhet: øst for Warszawa, Polen
Etablert:
1941
Avsluttet:
november 1943
Antatt antall ofre:

Betegnelse: Dødsleir/Utryddelsesleir

Ligger øst for Warszawa i Polen, og den ble bygd i tidsrommet mai - juni 1941. Treblinka var den største utryddelsesleiren innenfor rammen av "Aksjon Reinhard". Gjennom denne aksjonen ble 1 500 000 jødiske liv utslettet, sammen med 17.000 jødiske menigheter i Polen.
Historikere regner med at i Treblinka ble over 700.000 myrdet i tidsrommet juli 1941 og november 1943.
Det var polske og jødiske slavearbeidere som bygget leiren, og da den ble tatt i bruk hadde man hentet inn 120 ukrainere og ca 40 tyskere som skulle fungere som vaktmannskaper.
Den første kommandanten i Treblinka var en av legene fra eutanasiaksjonen T 4. Han ble ganske raskt erstattet med en Hauptsturmführer fra Østerrike
Kommandant var Fritz Stangl. (Han var også kommandant i Sobibor og ble funnet av Simon Wiesenthal i 1967)
I juli 1941 starter naziledelsen opp med en bølge av systematiske myrderier. Da fangene ankom leiren ble menn, kvinner og barn skilt fra hverandre. Man ønsket å unngå panikk og derfor ble de eldre fangene straks ført til et område som var skiltet med store røde kors, og skilt med "Lasarett".
De andre fangene måtte kle av seg og innlevere alle smykker, gull og penger, og deretter ble de kommandert inn i "dusjene". Med batonger ble kvinner og barn jaget inn i gasskamrene, eller de ble skutt.
Noen av mennene ble skilt ut og satt til å arbeide. I første rekke med å sortere alle verdisakene. Noen ganger ble også kvinner satt til dette arbeidet.
Etter at gassingen var ferdig måtte de brekke ut gull- og sølvtenner på likene. Alt av verdisaker, og det som kunne brukes av klær ble sendt til Tyskland.

22. juli 1942 begynner deportasjonene fra Warszawa-gettoen til Treblinka. Leiren er ny, og den blir "offisielt" åpnet dagen etter som en utryddelsesleir. Den er utrustet med to bygninger som inneholder i alt 10 gasskamre - hver beregnet til 200 personer. Leirledelsen startet ganske raskt med å gjennomføre massedrap ved hjelp av gass.
I begynnelsen ble gassen - Karbon monoxide pumpet inn av maskiner utenfra, men etter hvert gikk man over til Zyklon-B. Likene ble brent på en åpen plass.

Sommeren 1942 startet man også en aksjon med å grave opp likene igjen, for så å kremere dem på store bål.

I likhet med Sobibor, så ble det også gjort opprør i Treblinka. Det skjedde den 2. august 1943. Noen av fangene hadde da klart å skaffe seg våpen, og de gjør opprør. De klarer å sette i brann flere av lagerbygningene. I kaoset som oppstår er det ca 700 fanger som klarer å rømme, men de fleste blir etter kort tid pågrepet. Deretter blir de henrettet ganske raskt. Det er mindre enn 100 som overlever.
Etter dette ble leiren avviklet. Og man rev ned alle bygningene, slettet alle spor, og hele området ble beplantet. De siste jødene som ble satt til dette arbeidet, ble skutt etter at jobben var gjort, og deretter brent. Dette skjedde i november 1943.

Den velkjente legen og forfatteren, Janusz Korczak blir sammen med 200 barn fra hans hjem for foreldreløse barn i Warszawa deportert til Treblinka 5. august 1942.

I dag er det plassert ut 17.000 steiner av forskjellig størrelse i Treblinka som et minne om de 17.000 jødiske menighetene som ble utslettet i Polen under annen verdenskrig.