Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossUlven leir

Ulven fangeleir i Os ved Bergen ble opprettet på Ulven ekserserplass allerede i 1940 og første gang omtalt offentlig i desember 1940. Den var i bruk det meste av okkupasjonen og ble senere avløst av en leir i Espeland. Ulven ble også brukt som rettersted.