Blanche Majors Forsoningspris 2008

Sted og tid: Risør kulturhus, Lørdag 6. desember kl. 14.00
Prisvinner: Elias Akselsen
Hovedforedrag: Anders Hasselgård - "sport og forsoning"
Møteleder: Lillian Hjort

Elias Akselsen:
En døråpner og brobygger på Risør-besøk

- Jeg hadde aldri forstilt meg at sangene mine ville nå ut til et så stort publikum, sier sangeren Elias Akselsen, Han kommer til Risør lørdag 6. desember. Da vil ha synge sammen med familien og motta Blanche Majors Forsoningspris av Aktive Fredsreiser.

Elias Akselsen (61) fra Skarnes har vært en døråpner og brobygger mellom taterfolket og det norske samfunn, spesielt kirken i Norge. Ved hjelp av sang og vitnesbyrd med sterke budskap har Elias Akselsen nådd et stort publikum.

- For meg en forsoning viktig. Det er mye uoppgjort bitterhet i forholdet mellom taterne og ulike grupper i Norge.  Jeg tenker både på myndighetene, bygdefolket og kirken. Men jeg ser en endring til det bedre, sier Elias Akselsen. Han går med på at han selv har bidratt til taternes kultur har fått nye og positiv oppmerksomhet.

Både kirken, og samfunnet for øvrig i Norge, har liten grunn til å være stolte av behandlingen av taterne. Holdninger og handlinger har strukket seg fra skepsis og fordømmelse til alvorlige overgrep. Dette har bidratt til å undergrave taternes levesett og kultur. Elias Akselsen har strukket ut en hånd til mange, også dem som har fordømt og hånet taterfolket. Ved hjelp av sangen har han bygget broer og skapt ny forståelse. Det er praktisk og effektiv forsoning.

- Jeg reiser mye og finner stadig nye sanger fra den mangfoldige taterkulturen. Det er utrolig rike kilder å hente fra, sier Elias Akselsen. Elias er barnebarn av taterkongen Stor-Johan, som døde i 1946 i en alder av 106 år. Nå arbeider Elias med en ny plate der han synger på romani-språket

Elias Akselsen har slått igjennom som en de mest særpregede og sterke artistene i norsk musikkliv. Hans plater har skapt sterke følelser både hos musikkanmeldere og publikum.  Avisen VGs anmelder skrev for eksempel for noen år siden ” Ingen i hele verden synger som Elias Akselsen. Fra første tone tar han kontroll over tårekanalene. Elias Akselsen er sanger og evangelist av Guds nåde”.

Elias Akselsen er en jordnær folkemusiker og har gitt ut julesanger, sanger av Aage Samuelsen og religiøse taterviser. Hans sterke gudstro er gjennomgående i musikken og Akselsen er også lekpredikant i pinsebevegelsen. Han har fortjent fått æren for at taterkulturen har oppnådd status som en sterk og selvstendig tradisjon i norsk og nordisk musikkmiljø. Elias opptrer ofte sammen med datteren Veronica (22). Hun har også en egen karriere som musiker.

- Jeg kommer med hele familien til Risør, og vil i alle fall få med meg Veronica på scenen. Ikke alle barna er like frimodige til å synge, men vi får se hva som skjer. Jeg gleder meg i alle fall til å komme til Sørlandet igjen og det er en stor ære å få denne prisen, sier Elias Akselsen som sammen med familien blir å se og høre i Risørhuset lørdag 6. desember.

Blanche Majors forsoningspris

Denne høythengende forsoningsprisen fra Aktive Fredsreiser bærer navnet til krigsfangen Blanche Major. Hun ble sammen med 32 slektninger sendt til Auschwitz-Birkenau, og bare Blanche unngikk gasskamrene. Prisen retter søkelys på forsoning som en viktig del av alt fredsarbeid, og går til personer eller institusjoner som har utmerket seg ved å være med å forsone partner i en konflikt. Prisen er tidligere delt ut til Enver Djuliman, Anne Kristine Herje, Inge Eidsvåg, Petter Skauen og Safia T. Abdi.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE