Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossHolocaust av Susan Willougby

Av Christian Schibstad

Holocaust av Susan WillougbySjelden har vi sett en slik bok om Holocaust. Den er meget grundig samtidig som den er lettlest og svært oversiktelig. Boken grafiske layout er med på å heve den et godt stykke over andre bøker om samme emne, og den konsentrerte stoffmengden gjør at det blir spennende å lese. Stoffet blir grundig bearbeidet og byr på en rekke unike bilder. Her er gjort plass til egne faktarubrikker, kart, tegninger og korte biografier over personer som ble rammet av Holocaust, samt en oversikt over Holocaust fra 1933 og fram til år 2000. Boka er et "must" og den burde være obligatorisk i skolens pensum om den annen verdenskrig.

For skoleklasser som planlegger å reise med Aktive Fredsreiser er en slik bok å regne som et grunnleggende dokument over noe av det de skal se på disse reisene. Den er spesielt godt egnet til skoleprosjekt både i forkant og i etterkant av en temareise.