Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss"Mississippi i flammer"

Filmomtale av Oddvar Schjølberg

Denne filmen bygger på en virkelig hendelse som fant sted i USA i 1964 og den har vært med på å rette søkelyset mot rasefordommer og menneskerettigheter i USA. I mange år lå denne betente saken og ulmet, før amerikanske myndigheter gjenopptok saken, og arresterte den nå 80 år gamle baptistpresten og Ku-Klux-Klanlederen Edvard Ray Killen. Nå ble han siktet som hovedmannen bak drapet på tre unge borgerettsforkjempere.

Michael Schwerner

James Chaney

Andrew Goodman

La oss se nærmere på hva som skjedde:

De tre ungdommene, Michael Schwerner, Andrew Goodman og James (Ben) Chaney, alle i begynnelsen av 20-årene, var med i Borgerrettighetsbevegelsen, og kom frivillig til den rasedelte delstaten Mississippi i 1964. Dette var midt i "Freedom Summer" og kampen for like borgerrettigheter og for å oppheve raseskillepolitikken var på sitt heteste. Avisene skrev om en hær av unge idealistiske mennesker fra hele landet som var på vei til Sørstatene for å arbeide for de fargedes borgerrettigheter. Ku-Klux-Klan viser seg mer og mer hyppig og sprer frykt, brenner kors og setter fyr på 20 kirker for sorte.

Skulle jobbe som frivillige

Schwerner og Goodman, begge hvite, var frivillige fra New York, mens Chaney som var farget kom fra Mississippi. Nå var de i gang med å hjelpe de fargede til å registrere seg som velgere.
De kom også til den lille byen Philadelphia i Neshoba County. Deres tilstedeværelse skapte stor misnøye innen Ku-Klux-Klan. 20 av de lokale medlemmene kidnappet og henrettet ungdommene.
Dette skjedde den 21. juni, og det gikk 40 dager før politiet fant de tre likene nedgravd i en demning. (4. august)

Myndighetene og FBI mener at følgende skjedde:

Kvelden de tre ungdommene forsvant var de på vei til en nedbrent metodistkirke i Mount Zion, i Neshoba-distriktet sør i Mississippi. De hadde mistanke om at denne brannen var startet av rasister, og de ville prøve å undersøke dette litt nærmere. På vei mot kirken ble bilen deres stanset av politiet. Det ble hevdet at de hadde kjørt for fort og de ble kastet i fengsel.
Den lokale sheriffen - Cecile Prince - var medlem av Ku-Klux-Klan, og myndighetene mener at han straks tok en del telefoner og fikk samlet klansmedlemmene samme kveld. FBI mener at 20 klansmedlemmer var med på dette sammen med baptistpresten Edgar Ray Killen, som de også regner som hovedperson for planleggingen.
Etter noen timer på cella, ble de tre ungdommene satt fri. Nå ble de ganske snart forfulgt, og mobben tvang dem ut av veien, halte dem ut av bilen, banket dem opp og skjøt dem, sier myndighetene.

Bare hvite medlemmer i juryen

Politiet var ikke mindre rasistiske, så drapene ble aldri skikkelig etterforsket av det lokale politiet. Det var først tre år senere at 18 menn, inkludert Killen, ble siktet. Ikke for mord, men for å ha konspirert mot føderale myndigheter.
Syv menn - alle med forbindelse til Ku-KluxKlan, ble dømt for å ha medvirket i en "sammensvergelse for å ha krenket ofrenes borgerrettigheter". Det var imidlertid ingen av dem som ble dømt for drap, og det var heller ingen av dem som sonet mer enn seks års fengsel. De øvrige gikk fri. Under rettssaken var det for øvrig bare hvite medlemmer i juryen.
Den tidligere baptistpresten Killen, som gikk under tilnavnet "Predikanten", ble også arrestert og brakt inn til avhør i 1964. Under rettssaken i Philadelphia nektet han enhver befatning med drapene, og ble sluppet fri igjen. Etter hvert begynte han imidlertid å skryte av han hadde vært med på drapene.
Allerede den gang var det flere vitner som utpekte den lokale klan-lederen - Edvard Ray Killen - som mannen som planla drapene. Men han gikk fri fordi et enkelt jurymedlem sa at hun ikke kunne dømme en prest. Siden er ikke noen blitt rettsforfulgt i denne saken.

Saken gjenopptatt etter 40 år

Men det går en nemesis gjennom livet og den 6. januar 2005 ble den 80 år gamle Edgar Ray Killen arrestert i sitt hjem, og den 40 år gamle drapssaken ble tatt opp på nytt. Noe som skapte store oppslag i amerikansk presse og TV.
"Vi arresterte Killen fordi han holdt en høy profil, og vi visste hvor han var, sa Mississippisheriffen Larry Meyers.
Killen erkjente ingen straffeskyld da han ble framstilt for en storjury, og han svarte "Ikke skyldig" tre ganger - en gang for hvert drap han var siktet for.

Retten bestemte at Killen skulle sitte bak lås og slå inntil ny høring. Og saken ble gjenopptatt.

Aktoratet satt på en omfattende dokumentasjon på den rollen som baptistpastoren, sagbrukseieren og Ku-Klux-Klanlederen spilte i den makabre drapssaken.
Yngre sørstatsjurister med stor vilje til å rydde opp i fortidens hemmelige rom, hadde forberedt den 41 år gamle saken med stor grundighet.
Ifølge et av vitnene, en tidligere politimann, skulle Killen dagen etter drapene ha uttalt: "Vi ble kvitt de derre borgerrettsfolka", og han beskrev også hvordan drapene ble begått.
Under rettssaken innrømmet Killen at han hadde vært medlem i den rasistiske organisasjonen Ku-Klux-Klan.
Killen var en sentral maktfaktor i den lille byen, og aktoratet mente at det var han som hadde samlet klan-medlemmene og som avgjorde hvor de tre ungdommene skulle drepes, og hvor de skulle dumpe likene. Killen i 1964

Rettssaken ble fulgt av amerikansk og utenlandsk presse og direktesendt på amerikansk TV, og lokalavisen "Neshoba Democrat"skrev på lederplass at Mississippi var en kruttønne under Ku-Klux-Klans tyranni på 60-tallet.
"Rettssaken må bli en måte å få renset denne byen fra det 40 år gamle stigmaet, og bli noe positivt for framtida. Ondskapen blomstrer når rettskafne mennesker er passive. Aldri, aldri mer skal mobben få styre her".

Dømt til 60 års fengsel

Killen var tiltalt for overlagt drap, men ble bare dømt for forsettelig drap, og han viste ingen følelser da dommen mot ham ble opplest. Dommeren understreket at hensynet til de drepte og grusomheten i ugjerningen, gjorde at dommen ikke tok hensyn til den tiltaltes høye alder, eller at der gått lang tid siden drapene ble begått.
41 år etter drapene ble den tidligere Ku-Klux-Klan-lederen Edgar Ray Killen dømt til 60 års fengsel for sin medvirkning til drapene.
Grunnen til at det ble 60 år, er at det er 20 år for hvert drap, og det skal bare sones en dom av gangen. Killen er nå 80 år gammel.
Dagen etter at Killen ble kjent skyldig av en jury bestående av ni hvite og tre fargede, kunne statsadvokat Mark Duncan og justisminister James Hood, puste lettet ut, etter i flere år å ha holdt med å rydde opp det i mest smertefulle kapittelet i staten Mississippis historie.

En skremmende realistisk film

"Vi vil ikke lenger være kjent fra en Hollywood-film. I dag har vi vist verden hvem vi er, og det er vi stolte over."
Filmen var i sin tid med på å stemple hele staten, og spesielt lille Philadelphia , som den mest forstokkede rasistiske plett på USA-kartet.
James Hood som selv er en sterkt troende baptist, konstaterte glad at han med dommen over presten Killen har vist, at "mordene ikke var sanksjonert av Gud, men av onde menn".

Historien ble filmatisert av Allan Parker i 1988 under tittelen: Mississippi i flammer. Denne filmen skapte fornyet oppmerksomhet om drapene i Philadelhia, og i filmen spiller Gene Hackman og Wilhelm Defoe to FBI-agenter som sendes til Mississippi for å etterforske drapene.
De møter sterk motstand, og filmen skildrer på en skremmende måte hvordan de fargede bringes til taushet, samtidig som den gir et realistisk innblikk i en rasistisk bevegelse som fortsatt lever i beste velgående i dagens USA - Ku Klux Klan.
I filmen klarer de to FBI-agentene likevel å felle et nettverk av lokale rasister. Filmen bidro for øvrig til at saken ble gjenopptatt, noe moren til Andrew Goodman er glad for.
"Jeg vil ikke ha hevn - jeg vil ha rettferdighet sa den nå 89-årige Carolyn Goodman til "The Times"
Det onde må gjøres godt igjen
En annen av dem som hevder seg, er Derrick Johnson, formannen for de svartes borgerettorganisasjon NAACP i staten Mississippi. Han er tilfreds med at Killen er dømt for drap, for som 80 åring betyr det at under alle omstendigheter, komme han til å ende sine dager i fengsel.
"Killen er ikke et emne for oss lenger. Jeg er glad for at han blir stilt til ansvar for sine gjerninger. Men nå må vi også holde staten Mississippi ansvarlig for statens handlinger. Staten må erkjenne sin rolle i mordene. Først da kan vi begynne å snakke om hvordan Mississippi kan gjøre det onde godt igjen, sier Johnson.

En flott temafilm

At saken ble gjenopptatt etter 40 år i dvale, har også gjort sitt til at filmen "Mississippi i flammer" igjen har blitt veldig aktuell, og den kan vises på våre tematurer etter ønske. Ikke minst fordi den er en fin inngangsportal når vi skal trekke temaet om menneskerettighetene opp til vår egen tid.