Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossSophie Scholls siste dager

Studentopprøret mot Hitler – Den sanne historien
Sophie Scholls siste dagerVåren 1943 taper nazistene slaget om Stalingrad. I München formidler motstandsgruppen en Hvite Rosen sitt anti-Hitlerbudskap. Gestapo har uten resultat jaget dem over i et år.   
Søsknene Sophie og Hans Scholl er to av organisasjonens forgrunnsfigurer.

På morgenen den 18. februar legger Sophie og Hans ut flygeblad på universitetsområdet. De blir angitt av  
en vaktmester og umiddelbart tatt av Gestapo. Sophie forhøres av den korrekte Gestapo-offiseren Mohr. Hun benekter all innblanding og hevder at anklagene mot henne og broren er falske. Forhøret blir til en psykologisk kamp mellom Gestapo-offiseren og Sophie.