Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossHoldningsskapende tematurer

"Jeg mener dette prosjektet er den beste form for forebygging samfunnet kan bedrive i forhold til antitoleranse, fremmedfrykt og anti-demokratiske tendenser i samfunnet vårt. Og det er egentlig begrunnelse god nok alene. Jeg takker for opplevelsene. De har på en måte befestet ståstedet mitt, men også på andre måter vært med på å forandre viktige sider av meg."

Det er skolepedagogisk veileder Tor Aas, pedagogisk veileder ved Kongsvinger skolekontor som skriver dette i sin evaluering etter å ha vært med på en tur med Tråstad Ungdomsskole.

Se, opplev og reflekter

Helga Arntzens filosofi er nettopp at ved å se og oppleve, så begynner også deltakerne å reflektere, og denne tankeprosessen fører igjen til positive resultater. Turene skal synliggjøre at det finnes to krefter i oss mennesker. En kraft til å gjøre det gode og det positive, og en kraft hvor ondskapen er det dominerende.

8.500 reisedeltakere dette året.

Dette året vil 8.500 reisedeltakere bli med oss på våre holdningsskapende tematurer. Selv om vi også har flere spesialturer så er det skoleklasser som er hovedtyngden av reisene våre.
Turene er bygget opp over intensjonene i Lærerplan 97, og inneholder de elementer som skal til for at turen skal være i samsvar med undervisningsdelen. Men ved at undrevisningen nå flyttes ut fra klasserommet, og man i stedet ser det hele i praksis så får elevene med seg verdifulle inntrykk av geografi, historie, politikk, demokrati, menneskeverd, kunst, kultur, etc. Listen kan gjøres utrolig lang.
Vår erfaring er at det skjer noe med oss alle når vi er på en slik tur. Vi lever tett innpå hverandre, og vi må lære oss å vise forståelse og respekt for dem vi reiser sammen med, uansett om vi har forskjellige meninger om saker og ting.
Og en slik tur gir gode muligheter til å skape holdninger, få et forhold til historien og sette etiske og moralske prinsipper på dagsorden. En slik ekskursjon blir også noe mer. Mange ulike mennesker får mulighet til å leve tett sammen. Alle må ta hensyn til hverandre, og møtet med andre kulturer og tradisjoner i forholdet til mat, valuta, prisnivå, språk og kommunikasjon med helt andre mennesker gir erfaringer alle kan dra nytte av senere.

Skoletidas mest lærerike uke

Det er en stor fordel at det stadig er en økning når det gjelder voksen deltakelse på turene. Det at unge og voksne er sammen om disse opplevelsene er også av stor betydning. Og vi presenterer noen av de mange tilbakemeldingene vi har fått. Lærer Grethe Rimstad ved Tanum Ungdomsskole skriver etter at hennes skole hadde gjennomført sin tur: "Ei uke til ettertanke og alvor, kombinert med mye moro. Ei uke med 50 ungdommer som opplevde skoletidas mest lærerike uke, ei uke som jeg vet vil være med på å prege de unge og ikke minst oss voksne.."

En annen tilbakemelding fra Tysværvåg ungdomsskole: "Me foreldra som deltok, kjenner oss privilegerte som fekk vera med på turen, og me kunne dratt på same tur igjen i morgon. Det seier vel sitt om turopplegget."

"Turen endret en hel klasse, oss voksne inkludert. Den gruppen som kom hjem var av en helt annen modningsgrad enn den gruppen som startet reisen ned. Dette var så påtagelig at selv andre foreldre og ansatte ved skolen merket dette ved første anledning."  Bent Vangli, forelder ved Hovseter skole.

"Ord kan ikkje dekka kva vi opplevde på denne turen. Turen gjorde noe positivt med oss som menneskjer og vi er langt frå ferdige med å fordøya inntrykka og opplevingane." Inger Beate Dalheim, klassestyrar Hafslo barne- og ungdomsskole.