Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossTar med seg konfirmantene til Polen

Sverre SjåvågSokneprest Sverre Sjaavaag i Rollag går nye veier når det gjelder konfirmasjonsundervisningen. I fjor høst dro han sammen med ungdommene fra Veggli barne- og ungdomsskole, og Aktive Fredsreiser på tur ned til Krakow.
Her fikk ungdommene møte livets harde virkelighet på en helt annen måte, enn det som filmmakerne klarer å skape ved hjelp av skuespillere og kulisser. De fikk med egne øyne se hvilken lidelse mennesker blir påført når begreper som menneskeverd og respekt for andre blir satt til side.
Men samtidig ble det også lagt stor vekt på alle de positive ting som vi mennesker kan få til når vi lar de skapende kreftene inne i oss få komme fram. Og hvor viktig det er å finne fram til prosesser som er med på å løse konflikter. En slik tematur skaper refleksjoner i de unge, og det er med på å forme dem i oppveksten.
Dette opplegget var en suksess, og nå vil Sverre Sjaavaag gjenta opplegget. I april setter han og 9. og 10 klasse fra skolen nok en gang kursen mot Polen. Med på turen er også flere andre av bygdas folk.

Kombinert konfirmant- og skoletur

For tiden er forberedelsesgruppa i full sving med forskjellige opplegg og det arbeides mye med økonomien.
Vi vil ikke at penger skal hindre noen i kunne være med på denne turen, og derfor søker vi nå forskjellige sponsorer, forteller den engasjerte soknepresten.
Jeg har personlig selv stor tro på å nå hele aldersgruppa. Da kan vi være med på å skape holdninger og forhindre rasistiske tanker svært effektivt. Når vi har en kombinert konfirmant- og skoletur når vi alle. Vår forrige tur har satt dype spor i de unge, og gitt dem opplevelser av varig verdi, sier Sjaavaag.