Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossEn mor og reiseleder forteller...

I går kveld satt jeg og pratet med min datter som nettopp har vært på Aktive Fredsreisers temareise med 10. trinnet på sin skole. Samtalen fortalte at turen har hatt en god effekt på klassemiljøet og skapt et godt forhold til den andre klassen som de reiste sammen med.

Nå omgås elever over klassegrensene og samholdet internt i klassen har fått en positiv utvikling. Dette viser hvor viktig turene til Aktive Fredsreiser er, og at vi må jobbe for at turene har sin plass også i fremtiden - til tross for lokale regler og begrensninger…

Vi har opplevd begrensninger lokalt og har brukt mye tid på å undersøke om de restriksjonene vi har møtt i forhold til turens varighet, avgrensning til innenlands opphold og så videre, er forankret i et statlig direktiv. Heldigvis ser det ut til at det er en svært lokal bestemmelse som kun gjelder for vår skole. Vi har vært i kontakt med utdanningsdirektoratet og de kjenner ikke til regler som avgrenser en tur verken i forhold til lengde eller innland, utland. Det kan virke som om mange skoler lager sine egne regler og utfordringen blir å engasjere foreldregruppen slik at de fremdeles lager turopplegg som inkluderer Aktive Fredsreisers turer. Hvis skolen og skoleledelsen i utgangspunktet er negativ, da er det vanskelig.

Vi går spennende tider i møte, med finanskriser og sære regler… men utfordringer er spennende også - ikke sant?

Som foreldre føler jeg meg heldig som har fått anledning til å delta på turer sammen med mine barn. Selv om det har vært mye arbeid i forkant av begge turene så er jeg veldig glad for at jeg engasjerte meg i planleggingen og gjennomføringen av begge turene. Tror ikke foreldre flest vet hvor mye barna opplever i løpet av en slik tur!

Jeg er også glad for å kunne reise som reiseleder på temareisene til Aktive Fredsreiser. Det er givende å formidle og å dele tid og opplevelser med ungdom.

Ikke minst er det fantastisk å kunne omgås så mange kunnskapsrike mennesker i organisasjonen Aktive Fredsreiser.