Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss



Fredsdager i Risør

Aktive Fredsreiser feirer sitt 10 års jubileum med aktive fredsdager i Risør helgen 16. og 17. august. Fredsparken, som Aktive Fredsreiser har gitt i gave til byen, avdukes og det blir fredskonsert ved The Betales. Prisen Fangenes Testamente tildeles psykiater Edvard Hauff. 

Helga Arntzen i Fredsparken 10 år er tilbakelagt og Aktive Fredsreiser har større aktivitet enn noensinne. Hvert år reiser tusener av 16-åringer på dokumentasjonsreiser til Polen og Tyskland, en reise som gir kunnskap og skaper holdninger og som for mange markerer et skille i livet. I tillegg har Aktive Fredsreiser etablert en egen fredsklubb – Active for Peace – og arbeider med å utvikle et fredsmuseum i det relativt nyervervede Fredshuset.

Aktive Fredsreiser gir i tillegg ut to priser – Blanche Majors forsoningspris og Fangenes Testamente. Sistenevnte pris deles ut under Aktive Fredsdager i Risør og har som mål å hedre dyktige fagfolk som bruker av sin kunnskap til å spre bevissthet om – og skape motstand mot – voldelighet, rasisme og ondskap.

Anerkjent psykiater får prisen Fangenes Testamente

Psykiater Edvard Hauff vil under 10-års jubileumsfeiringen til Aktive Fredsreiser motta den høythengende prisen Fangenes Testamente i den nye Fredsparken i Risør. Utdelingen skjer lørdag 16. August kl. 14.30

Mer enn noen har Edvard Hauff arbeidet for helsetjenesten for flyktninger i Norge. Han startet tidlig arbeidet med å prøve å forstå og kartlegge de helsemessige og særlig de psykiske konsekvensene av brudd på menneskerettighetene.

Han initierte opprettelsen av Psykososialt team for flyktninger i Norge, som han ledet fra 1986 til 1990. Pionérvirksomheten var vellykket og ble videreført som eget senter ved Universitet i Oslo: ”Psykososialt senter for flyktninger” (PSSF). Senteret drev både behandling, forskning, undervisning og formidling. Hauff ledet dette senteret før deler av det ble lagt inn i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) – som han i dag samarbeider med.