Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFangenes Testamente til Edvard Hauff

Psykiater Edvard Hauff vil under 10-års jubileumsfeiringen til Aktive Fredsreiser motta den høythengende prisen Fangenes Testamente i den nye Fredsparken i Risør. Utdelingen skjer lørdag 16. august.

Mer enn noen har Edvard Hauff arbeidet for helsetjenesten for flyktninger i Norge. Han startet tidlig arbeidet med å prøve å forstå og kartlegge de helsemessige og særlig de psykiske konsekvensene av brudd på menneskerettighetene. Slik forener han helsetjenester og menneskerettigheter.

Hauff gjennomførte tidlig på 1980-tallet en studie av vietnamesiske flyktninger i Norge, og han har fra denne tiden holdt nær kontakt med flyktningemiljøet.

Han initierte opprettelsen av Psykososialt team for flyktninger i Norge, som han også ledet fra 1986 til 1990. I denne tiden holdt han en rekke foredrag rundt i landet om flyktningers psykososiale situasjon og psykiske helse. Pionérvirksomheten var vellykket og ble videreført som eget senter ved Universitet i Oslo: ”Psykososialt senter for flyktninger” (PSSF). Senteret drev både behandling, forskning, undervisning og formidling.
 
Hauff ledet dette senteret før deler av det ble lagt inn i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) – som han i dag samarbeider med.

Fra sitt fagfelt har han produsert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner – bøker, artikler og foredragsmanus.

Kollegaer betegner Edvard Hauff som en virkelig idealist. Han bodde i selve leiren da han arbeidet som psykiater i en flyktningleir for sørøstasiatiske flyktninger på Filippinene. Han planla og ledet den første fasen av gjenoppbyggingen av utdanningen i psykiatri for leger og sykepleiere i Kambodsja. Med stor respekt for landets særegne kultur bidro han til etableringen av psykisk helsevern. Arbeidet startet i 1993, og Hauff har fortsatt samarbeid med det nasjonale programmet for mental helse samt med fakultetet som han arbeidet ved, der han i dag er æresprofessor. Prosjektet i Kambodsja har vakt internasjonal oppsikt.

Hauff arbeider mye med internasjonal mental helse – bl.a. med prosjekter i Sudan, særlig Sør-Sudan, samt Indonesia og Nepal. Han har dessuten en internasjonal privatpraksis i psykiatri og psykoterapi, med mange innvandrere og flyktninger.

Fangenes Testamente har som mål å hedre dyktige fagfolk som bruker av sin kunnskap til å spre bevissthet om – og skape motstand mot – voldelighet, rasisme og ondskap. Prisen er instituert av mennesker som opplevde nazismens grusomhet på kroppen. De ønsker at den oppvoksende slekt må bli bevisst hva virkelig ondskap er, og hvordan vi alle kan møte og stoppe den.