Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossAktive Fredsreiser 10 års jubileum

Fred går aldri av moten

Aktive Fredsreiser markerer sitt tiårs-jubileum denne sommeren.

- Fred går aldri av moten og ungdom er den viktigste målgruppen for fredsarbeid, sier Aktive Fredsreisers grunnlegger og leder Helga Arntzen på plass i Fredshuset i Risør. 

FredshusetHvert år kommer nye ungdomsgrupper til og tusener av 16-åringer melder seg på dokumentasjonsreisene til Polen og Tyskland. Bussreisenes viktigste mål er besøk i konsentrasjonsleirene Auschwitz, Birkenau, Sachsenhausen og Ravensbrück. I tillegg gir bussreisen en innsikt i det ”nye” Europa med besøk i Berlin, Krakow og reise gjennom Polen og Tyskland.

Alvor og glede

Aktive Fredsreisers buss- Selve om reisene tar opp alvorlige temaer sitter de aller fleste ungdommene igjen med følelsen av å ha vært med på noe gøy. Alle blir bedre kjent med hverandre i bussen og kunnskapene kommer inn og bearbeides på en helt annen måte enn i klasserommene på skolen. Vi graver oss ikke ned i krigens elendighet, men peker på veiene bort fra krig mot forsoning og fellesskap. Hele reisen gir kunnskap og skaper holdninger og for mange av ungdommene er denne skoleturen et skille i livet, forteller Helga Arntzen. Stadig flere foreldre er også med på turene og også de voksne uttrykker at de har lært noe viktig i livet.

Det er umulig å oppsummere virksomheten til Aktive Fredsreiser uten å sette Helga Arntzen i sentrum. Hun var med å stifte ”Hvite Buss til Auschwitz” i 1992 og etablerte Aktive Fredsreiser i 1998. I de siste ti årene har rundt 85 000 norske ungdommer vært med på Aktive Fredsreisers turer, eller ”reist med Helga” – som mange sier. Hvert år legges over 10 000 ungdommer til denne imponerende statistikken.
- Jeg er helt sikker på at disse turene har vært en svært effektiv vaksine mot nynazisme i Norge, sier Helga.

Egen historie

Helga Arntzen-  Hva er det som driver deg i arbeidet med Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen?
- Alt jeg gjør i Aktive Fredsreiser bygger på erfaringen fra min egen barndom og oppvekst. Jeg har opplevd omsorgsvikt, frykt, savn og bitterhet som barn og hjernevask og undertrykkelse som ungdom. Fra å være en passiv og engstelig person har jeg gradvis modnet til et menneske med engasjement og handlekraft. Fortsatt har jeg mye å lære og svært mye ugjort. Det som ikke minst engasjerer meg er urettferdigheten i verden. Folk som sulter og som akkurat nå får det enda verre på grunn av økte matvarepriser, sier Helga Arntzen. Hos henne er det alltid kort vei mellom å se urettferdighet og problemer og å gjøre noe med det.  I 25 år har hun arbeidet med hjelpeprosjekter i Gambia, og nå støtter hun et risdyrkings-prosjekt som kan brødfø hele landet. Alt overskuddet i Aktive Fredsreiser pløyes etter vedtektene tilbake i freds- og utviklingsarbeid.

Helga Arntzen ble født i Heidelberg i Tyskland under krigen. Da foreldrene ble skilt flyttet hun til Berlin og begynte på skolen i øst-sonen. Som kommunistisk ungpioner ble hun hjernevasket med ensrettet informasjon og anga blant annet sin egen mor. Sjokket var stort da hun seinere flyttet til vest og oppdaget er ingenting av det hun hadde lært stemte. Hun ble etter hvert gift med en nordmann, flyttet til Norge, fikk tre barn, ble skilt og satte etter hvert i gang et bredt humanitært arbeid i en rekke organisasjoner.

- Jeg opplevde framveksten av nynazisme på 1980-tallet og det ble stilt spørsmål om hva som virkelig skjedde under den andre verdenskrig. Denne dokumentasjonen av krigshistorien har vi kombinert med den enorme gleden over å reise og oppleve nye ting, forteller Helga.

Engasjement

Helga Arntzen har mottatt HM Kongens fortjenestemedalje i gull og begynner å nærme seg en alder der mange ønsker å trappe ned mot pensjonisttilværelsen. Men Helga har fortsatt så mye ugjort. Hun brenner for at ungdom skal få mulighet til å lære og oppleve. Aktive Fredsreiser arranger også tematurer for voksne, både i Europa, Afrika og Asia.

- Skoleturen for 15-åringene bør bare være den første av mange reiser med mening. Kunnskap bør følges av engasjement og handling, sier Helga. Hun kjøpte i fjor og stort, hvitt verneverdig hus i Risør. ”Fredshuset” har for lengst blitt et begrep i byen. Her er det kontorer og stadig utvidet virksomhet.

- Drømmen er at Aktive Fredsreiser blir en viktig fredsorganisasjon med internasjonal tyngde. Vi har allerede en fredsklubb for ungdom – Active for Peace – og arbeider med å få et fredsmuseum i huset. Dessuten har kommunen nettopp sagt ja til at vi kan lage en fredspark like ved. Jeg har fortsatt så mye ugjort, sier Helga Arntzen.

Fredsjubileum

Aktive Fredsreiser feirer sitt 10-årsjubileum i Risør 15. og 16. august. Da blir det åpning av Fredspark på Tjenna, musikk og fest på Risør Torv og Aktive fredsdager med utdeling av prisen ”Fangenes testamente”

FredsparkenAktive Fredsreiser holder til i Fredshuset ved Tjenna, og i løpet av sommeren skal villnisset mellom Fredshuset, alderssenter, helsehus og parkeringsplass bli en fredspark som hele byen kan ha glede av.

- Vi håper hele Risør deltar på disse fredsdagene og vår tiårs-feiring, sier Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser.