Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossAktive Fredsdager i Risør

Aktive Fredsreiser arrangerer Aktive Fredsdager mellom 17. og 23. juni.

Prisen Fangenes Testamente er en del av fredsdagene og deles ut 19. juni. Prisutdelingen er åpent for alle og blir et stort og variert arrangement.

Aktive Fredsdager 2010

Opplegget på Fredshuset under Aktive Fredsdager er mangfoldig og består blant annet av kurs i menneskerettighet for norsk ungdom og flyktningungdom, utdeling av Fangenes Testamente og Fredskonsert i Risør kirke. I tillegg samles flere av Aktive Fredsreisers reiseledere til ”reiselederskole” på Fredshuset.

Fangenes Testamente

Prisen Fangenes Testamente deles ut av Aktive Fredsreiser, i faglig samarbeid med Instituttet for Fredsforskning (PRIO).
Årets pris går til filosofen Lars Fredrik H. Svendsen for hans arbeid med bevisstgjøring rundt menneskelig lidelse og ondskap.

Det er Tollef Larsson som er opphavet til Fangenes Testamente. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om det ondes problem. Ikke minst er dette viktig når våre tidsvitner forsvinner. Under utdelingen skal Lagdommer Hanne Sophie Greve legge frem tanker om tidsvitnenes testamente til neste generasjon.

Hovedforedragsholder Lars Petter Soltvedt skal informere om ”Fredsskaping i praksis – fra klasserom til virkelighetens verden.”

Det kulturelle innslag står Roma Krzemien og 12 av hennes elever for. De tar turen fra Krakow for å vise fram deler av Polens rike folkedans- tradisjoner

Fredspriskonsert og Fredsgudstjeneste

23. juni arrangeres det en Fredspriskonsert i Risør kirke, konserten er et samarbeid mellom Kammermusikkfestivalen og Aktive Fredsreiser. Temaet for årets festival er eksil, og musikk skapt i nazistenes konsentrasjonsleirer står på programmet

20. juni er det Fredsgudstjeneste i Risør Kirke med kaffe på Kirkebakken.

Menneskerettighetskurs

17.-21. juni arrangeres kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktningungdom og norsk ungdom på Fredshuset i Risør. Det er stiftelsen Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Aktive Fredsreiser, NAV Risør, Voksenopplæringen i Risør og Egdehall mottak som organiserer kurset.

For mer informasjon kontakt:

Marit Langmyr
Pedagogisk veileder
Aktive Fredsreiser
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn. 4b
Postadresse: Postboks 19, 4951 RISØR, Norge
Telefon 37153900
Direkte: 37153904
Mobil: 91344450
Telefaks:37154358
marit@aktive-fredsreiser.no
www.aktive-fredsreiser.no