Konflikter og kriger etter 1945

Mellomstatlige konflikter

Kriger og konflikter mellom stater er den tradisjonelle oppfatning av krig, og slike kriger er det nesten slutt på. Da Israel gikk inn i Libanon sommeren 2006 nærmet det seg 1000 dager siden forrige krig mellom stater. Verken i 2004 eller i 2005 ble det registrert kriger av denne typen. De to siste tradisjonelle krigene mellom India og Pakistan over Kashmir og mellom Irak og USA med allierte, ble begge avsluttet i 2003. Perioden markerte derfor den lengste, sammenhengene perioden med fravær av kriger mellom stater siden andre verdenskrig.

Eksempler: Libanon

Konflikten mellom palestinerne og israelerne har også blitt ført på libanesisk jord, og libaneserne har gjennom tidene måtte betale en høy pris for konflikten i nabolandet. Situasjonen tilspisset seg sommeren 2006, da Hizbollah kidnappet to Israelske soldater. Israel svarte med å gå til angrep på Libanon både fra luften og med bakkestyrker. Denne motoffensiven møtte massiv kritikk fra verdenssamfunnet og FN.
Les mer på siden globalis.no om konflikter i Libanon