Konflikter og kriger etter 1945

Statistisk oversikt

I perioden etter den andre verdenskrig og før krigen brøt ut i det tidligere Jugoslavia på begynnelsen av 1990-tallet, hersket det en tilstand av tilnærmet fred på det Europeiske kontinent. Mange Europeiske land var derimot hovedaktører i kriger og voldelige konflikter i andre verdensdeler. I denne perioden er det registrert over hundre væpnede, og ofte svært voldelige, konflikter utenfor Europas grenser.

Det er vanlig å dele konfliktene vi har vært vitne til siden 1945 inn i tre hovedkategorier: Kolonikriger, mellomstatlige kriger og borgerkriger eller interne kriger. Det er viktig å være klar over at selv om en krig eller en konflikt defineres i henhold til en av disse hovedkategoriene, så har historien mange eksempler på kriger og konflikter som beveger seg mellom de ulike kategoriene over tid. Bakgrunnen til mange av de interne konfliktene vi er vitne til i dag, kan ofte spores i kolonienes frigjøringskriger på 60- og 70-tallet.

Eksempel: Algerie
Et eksempel på en konflikt som har endret karakter over tid er for eksempel krigen i Algerie. Sommeren 2002 var det 40 år siden Algerie løsrev seg fra Frankrike. Front de Libération National (FNL), som ledet frigjøringskrigen mot Frankrike, har fortsatt kontroll over algerisk politikk. President Abdelaziz Bouteflika, som ble valgt i 1999, har ikke maktet å få slutt på borgerkrigen mellom islamistene og regjeringsstyrkene.

Som vi kan lese av diagrammet over, så utgjorde kolonikriger og mellomstatlige konflikter nesten halvparten av alle konflikter i de første årene etter den andre verdenskrig. Etter oppløsningen av kolonisystemet på midten av 1970-tallet og deretter slutten på kald krig fra omkring 1990, har dette bildet endret seg kraftig. Siden den tid har et overveldende flertall av alle verdens konflikter blitt definert som interne konflikter eller borgerkriger.