Universitetet i Gambia

Gambias eneste nasjonale universitet ble etablert i 1999 og sies å være Afrikas fattigste universitet.

I perioden 2005 - 2009 var vesterålingen Andreas Ludvig Steigen rektor ved universitetet. Den norske rektoren var opptatt av å skaffe landet flere utdannede mennesker med relevant fagbakgrunn:”I et utviklingsland som Gambia er det viktigste vi kan gjøre å sørge for at folk får utdanning og arbeid. Vi ønsker å utdanne våre studenter til å lage jobber, ikke bare til å ta jobber.”
En av universitetets største utfordringer er at det mangler campus.

I dag er universitetet spredt over store områder, noe som forhindrer tilgjengeligheten og resulterer i mye reisetid for studentene. I tillegg bruker universitetet mye penger på å leie bygninger og laboratorier til undervisning.