Aktive Fredsreiser bygger skole i Kambodsja

Aktive Fredsreiser har i mange år hatt prosjekter i Sutukoba i Gambia. Nå har engasjementet utvidet seg til Asia, nærmere bestemt Pongro Village, som ligger rett utenfor tempelbyen Siem Reap i Kambodsja.

Kambodsja er ett av de fattigste landene i Sørøst-Asia. Med en befolkning på ca 14 millioner, hvorav de fleste er under 40 år og gjennomsnittlig månedslønn ligger på rundt 55 dollar (tall fra WHO, 2010), er det store behov for bistand. Landet er dekket av ca 5-10 millioner miner etter flere tiår med krig.

I tillegg ligger Kambodsja i toppen av statistikken av land med en befolkning med mest post-traumatisk stress syndrom. Dette grunnet regimet på 70-tallet hvor Røde Khmer med Pol Pot i spissen, tok livet av ca 2 millioner innbyggere. Utryddelsen av skolerte mennesker som leger, lærere, sykepleiere, advokater, prester, politiske motstandere, står som et skrekkeksempel i verdenshistorien som systematisk nedslakting av ett folk.  Mange døde av sult, tvangsarbeid og mangel på legehjelp. Så å si hver eneste familie i Kambodsja er rammet og har sin egen historie å fortelle og en bakgrunn å håndtere. Her kommer Sim Sao inn.

Hadde ikke nok midler til armeringa rundt skolebygget. Sim Sao tok ned plankeveggene rundt huset sitt og brukte de. Nå bor han i ett hus uten vegger, sammen med kona, to små barn og tre ekstra unger som bor hos ham.Sim Sao er født i 1973, og begge foreldrene hans ble drept under Pol Pots regime. Han ble soldat i en alder av 13 år og i hans unge liv var det krig som var hans hverdag. Etter krigen ble han tatt inn i en pagoda (kloster), hvor han ble tatt vare på av munker og av lokalsamfunnet rundt ham. Han fikk mat, klær og utdanning. Han lærte å lese og skrive og var i pagodaen i ti år, før han valgte å flytte til Siem Reap og landsbyen Pongro, der hans kone også kommer fra. Tanken på å betale tilbake til samfunnet har vært i hodet hans i mange år. Sao ønsket å hjelpe barn og ungdommer til en bedre framtid og flere muligheter enn han hadde da han var barn. I det små begynte han en skole ved huset sitt og familiene i landsbyen sendte barna til skolen for at de skulle lære, mens Sao jobbet som tuk-tuk sjåfør.

I 2011 ble det kjøpt inn bøker til ca 100 barn fra en privat innsamling i Norge. Skolen ble fort for liten, og Sao ønsket å utvide, slik at alle barna skulle få muligheten til undervisning. Så kom ideen om en større skole opp. 

Bygging av skolebygging, frivillige foreldre står på.Aktive Fredsreiser donerte penger, slik at drømmen skulle bli virkelighet, og i disse dager settes skolen opp. Det meste gjøres på dugnad av foreldrene i landsbyen på deres fridager. Det jobbes hardt og samarbeidet er viktig for at alle skal få eierskap til den nye skolen. Det er gravd brønn, satt opp toaletter, ett område er ryddet for dyrking av grønnsaker og det er gjort klart til små hytter hvor frivillige fra forhåpentligvis Norge kan bo i.

I samarbeid med Aktive Fredsreiser er det også private givere fra Norge, som reiseledere som har vært på besøk i Pongro Village, ungdommer som har vært på tur til Polen i Aktive Fredsreisers regi, lærere, venner og bekjente.

Sim Sao, grunnleggeren av skolen i Pongro Village og Aktive Fredsreisers representant i Kambodsja, Anne-Marit Vestengen.

Det er også en representant fra Aktive Fredsreiser som bor der i vinterhalvåret, som bistår med råd og veiledning. Ved å ha en representant i området kan vi også være sikrere på at pengene ikke brukes til bestikkelser, noe som dessverre er svært vanlig i Kambodsja.

Skolebygget forventes å være ferdig i juni, og vi følger prosjektet med spenning.

 

 

 

Sim Sao, grunnleggeren av skolen i Pongro Village og Aktive Fredsreisers representant i Kambodsja, Anne-Marit Vestengen

Armeringen er bøyd uten maskiner.

Toalettene er straks ferdige. Sao viser teknikken som brukes ved toalettene, slik at det etterhvert kan bli til kompost for frukttrær som skal plantes ved skolen.