Prosjekt 200 fadderbarn i Gambia

Artikkel 26 i Menneskerettighetene sier bl.a.:
"Enhver har rett til utdanning. Skolegangen skal være fri, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisningen skal være obligatorisk"

SkoleprosjektNettopp utdanning er nøkkelen til å komme ut av fattigdom. Med dette som grunnlag har Aktive Fredsreiser satt i gang "Prosjekt 200 Fadderbarn", og påtatt seg ansvaret for 200 fadderbarn i Wuli-distriktet i Gambia. Dermed er disse 200 barna garantert å få grunnskoleopplæring på sine hjemsteder.
Skolen er i utgangspunktet gratis, men foreldrene må selv betale for skoleuniform, skolelunsj, bøker, skrivesaker, eksamensavgift etc. For mange av familiene er dette et stort økonomisk løft, samtidig som de trenger den arbeidskraften som barna står for.
I samarbeid med Sutukobas Venner arbeides det planmessig med å motivere alle familier til å sende barna sine på skolen. For å avhjelpe familienes svært trange økonomi, går Aktive Fredsreiser inn som en støttepartner for 200 barn, og er dermed med på å oppfylle det som står i artikkel 26 og FNs tusenårsmål.

FNs tusenårsmål har åtte mål for fattigdomsbekjempelse. Disse målene ble i år 2000 utarbeidet av FN i Tusenårserklæringen. Erklæringen handler om alle sider ved FNs virksomhet: Fred, sikkerhet og nedrustning, fattigdom og menneskerettigheter. Den var ment å skulle fungere som en veiviser inn i et nytt årtusen. Mål 2 i denne erklæringen omfatter nettopp viktigheten av utdanning for å øke et lands velferd. Mer informasjon om FNs tusenårsmål finner du på fn.no (åpnes i ny fane)

Flere av reiselederne i Aktive Fredsreiser har allerede påtatt seg ansvaret for flere Fadderbarn, og de har også vært i Sutukoba og besøkt sine fadderbarn.
Tilbakemelding - Faddertur til Gambia.

Samarbeider med skolemyndighetene i Gambia

Sutukobas Venner (åpnes i ny fane) samarbeider med distriktskomiteen - WAD -i Wuli-distriktet (Wuli Association of Devolepment) og de offentlige skolemyndighetene når det gjelder denne fadderskapsordningen. Dermed er man sikret at den økonomiske støtten går direkte til de som trenger det mest. Pengene blir også overlevert direkte fra Sutukobas Venner, (åpnes i ny fane) slik at man unngår mellomledd.
Å være fadder koster kun kr. 200 pr. år. Eller for å sette det litt mer i perspektiv: For det samme som det koster for en mellomstor Pizza, kan man sikre et barn et års skolegang inkludert bøker etc. Dette beløpet dekker også medisiner og ris til barnet.
Ved å være aktivt med i dette prosjektet er Aktive Fredsreiser med og bidrar til gjensidig utvikling og forståelse gjennom et arbeid som er basert på likeverdighet og respekt. Gjennom å dele kunnskap og ressurser år vi være med på å bidra til utvikling, kulturell og menneskelig forståelse nasjoner i mellom.
Alle de som er interessert i fadderskap får bilde og informasjon om det barnet man støtter, samt at Aktive Fredsreiser hver høst arrangerer en egen "Fadder-tur" til Gambia.

Er du interessert i Fadderbarnsprosjektet vårt så ta gjerne kontakt med kontoret, eller kom innom vårt kontor i Risør.
Du kan også gå inn på Sutukobas Venners nettsider. (ny fane)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE