Bakgrunnen til Jordbruksprosjektet

Våren 2003 bestemte Aktive Fredsreiser seg for å være med i et langsiktig jordbruks prosjekt i Sutukboa, Gambia. Man har nå kommet langt i risprosjektet og del 2 er i gang som er å dyrke/plante frukttrær.

Risfeltet 2004

Risfeltet 2008

I samarbeid med landsbyen Sutukoba og jordbruksdepartementet i Gambia etablerte de et stort jordbruksprosjekt til selvforsyning i Sutukoba - Wuli distrikt i Gambia.

Jordbruskdepartementet står for den tekniske rådgivning, og Aktive Fredsreiser forsøker å skaffe midler, og landsbyen med komiteen for landbruksprosjektet skal gjennomføre prosjektet.
Det ble laget en kontrakt mellom Jordbruksdepartementet, landsbyen Sutukoba v/høvdingen, Sutukobas Venner og Aktive Fredsreiser.
Kontrakt mellom partene om prosjektet (pdf)

Fra protokollen mars 2003 for Aktive Fredsreiser kan vi lese følgende:

Bakgrunnen

Sutukoba er en stor landsby ca 39 km fra byen Basse i den nordlige delen av Upper River Division i Gambia. folketallet ligger på rundt 3-4000 innbyggere. 60% av befolkningen er kvinner. (Tall hentet fra 2002)

Hele befolkningen lever hovedsaklig av jordbruk. De dyrker diverse matvarer, grønnsaker, frukttrær og ris dyrker de i regntiden.

Hovednæringen er ris og hirse. Matmangler er et problem pga lite regn under de korte regnsesongene. Fire måneders regntid med uregelmessig regnfall forårsaker ofte dårlig innhøsting. Dette fører til matmangel under "hungersnød perioden" som er i august.

Landsbyfolk i Gambia spesielt i Sutukoba lever "hånd til munn" liv. de venter seg pengeinntekt en gang i året når de selger noe av innhøstingen i des/januar. de har ingen andre inntekter med unntak av små forretninger og salg av husdyr.

Begrunnelse:

Et jordbruksprosjekt for Sutukoba som utvikles oå et areal på 400 hektar som egner seg for produksjon av ris, grønnsaker, frukt osv vil forbedre levestandaren spesielt ved innhøsting to ganger i året. dette vil basere seg på risdyring under regntiden og pumping av vann fra elven under tørkesesongen. Jordområdet ligger 5 kilometer fra landsbyen og er 50 meter fra elva. Jorområdet er en flat savanne slik at utvidelse og utvikling blir pengemessig rimelig.

Dyrking og innhøsting av ris to ganger i året skal bli den raskeste løsningen til selvforsyning med mat, skaffe en innekstkilde for folk i sutukoba, nabolandsbyer og URD som helhet.

Mål

Forbedre produksjonen av ris, grønnsaker, frukttrær og diverse matvarer og å øke inntektene til bondefamiliene i Sutukoba gjennom selvdrevne moderne jordbruk i den østlige delen av Gambia.

Målsettinger:

1. Å etablere og ha i gang et jordbruksprosjekt for aktiv risproduksjon, grønnsaker og frukt i Sutukoba.

2. Å hjelpe landsbybønder til å utvikle seg til den kommersielle formen for jordbruk og så øke produksjonen

3. Å få bedre kunnskap i risproduksjon for å oppnå selvforsyning med mat gjennom med pumping av vann og dyrking på stort nivå.

4. Å styrke samfunnet ved å kunne planlegge og mobilisere for et selvdreven prosjekt.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE