Gambia – det lille landet i Vest-Afrika

Republikken Gambia er en liten enklave som snor seg langs bredden av Gambiafloden i Vest- Afrika.

Historien forteller at landets smale bredde er resultatet av grensekriger mellom kolonimaktene Storbritannia og Frankrike på slutten av 1800-tallet. Den endelige bredden av Gambia var så langt kanonene fra de britiske skipene stasjonert i Gambiafloden rakk. Gambia oppnådde sin selvstendighet i 1965.

I dag er Gambia blant verdens fattigste land, med nærmere 1.6 millioner innbyggere. Det høres kanskje ikke så mye ut, men for et så lite land blir befolkningstettheten 120
mennesker pr km2. Til sammenlikning er befolkningstettheten i Norge 12 mennesker pr km2.

Forventet levealder er 55,5 år. Rundt 80 prosent av barna går på grunnskolen, mens bare ca 33 prosent fortsetter til videregående utdanning, og her utgjør jentene knapt en tredjedel av elevene.

Rundt 75 prosent av befolkningen lever av jordbruk og husdyrhold. Jordnøtter er landets viktigste eksportartikkel. Re-eksport og turisme utgjør en viktig del av landets økonomi.
I 2004 kunngjorde president Jammeh, at det var funnet store oljeforekomster i Gambia.
Selv om Jammeh ikke ga konkrete bevis på funnene, er mulighetene gode for at det fins olje i Gambia tatt i betrakting landets geologiske beliggenhet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE