Risprosjektet

Helga på risprosjektet
Helga Arntzen sammen med to representanter fra Risprosjektstyret i Sutokoba fotografert ved landområdet som er avsatt til risprosjektet

Aktive Fredsreiser har i samarbeid med foreningen "Sutukobas Venner" det siste året vært med i "Risprosjektet" i Sutukoba i Gambia. På grunn av ustabile værforhold har det oppstått problemer med matvareproduksjonen i området ved landsbyen Sutukoba. Befolkningen har etablert et risfelt like ved Gambia-elven, fordi vannet herfra er avgjørende. eies kollektivt, og skal drives i felleskap.

Det er den gambiske staten som prosjekterer opparbeidelsen av feltet og innbyggerne selv som utfører arbeidet.

Risprosjektet er et samarbeid mellom Sutuobas Venner, den gambiske regjeringen, Aktive Fredsreiser og landsbyen Sutukoba.
Demninger, vannpumper, opparbeidelse av området og innkjøp av risplanter er kostnadsberegnet til ca 700.000 kroner.

Artikkel 22 sier bl.a.:
Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er uunnværlige for hans verdighet, og den frie utvikling av hans personlighet blir satt ut i livet gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

Risbefaring
På befaring i det området som skal brukes i forbindelse med risprosjektet

Fra skoleelevene og de andre som har deltatt på våre tematurer, har det blitt samlet inn kr. 680.000,- pr utgangen av desember 2009. På denne måte er også deltakerne på våre tematurer med på å gi en sosial trygghet gjennom Aktive Fredsreisers internasjonale samarbeid.

Dette er midler som uavkortet har gått til Risprosjektet. Daglig leder av Aktive Fredsreiser - Helga Arntzen - har selv overlevert midlene i Sutukoba, og fulgt oppfølgingen av prosjektet på nært hold.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE