Right Sidebar

Noe tekst her

Fredshuset i Gambia

Siden 2006 har Aktive Fredsreiser samarbeidet med Universitetet i Gambia om å bygge et hus i tilknytning til universitetet. Bygningen skal inneholde to datarom, fire små klasserom, et rom for fredsutstilling, to kontorer og seks toaletter.

Universitetet i Gambia

Gambias eneste nasjonale universitet ble etablert i 1999 og sies å være Afrikas fattigste universitet. Fra 2005 - 2009 varr vesterålingen Andreas Ludvig Steigen rektor ved universitetet. Den norske rektoren var opptatt av å skaffe landet flere utdannede mennesker med relevant fagbakgrunn:
”I et utviklingsland som Gambia er det viktigste vi kan gjøre å sørge for at folk får utdanning og arbeid. Vi ønsker å utdanne våre studenter til å lage jobber, ikke bare til å ta jobber.”
En av universitetets største utfordringer er at det mangler campus.

I dag er universitetet spredt over store områder, noe som forhindrer tilgjengeligheten og resulterer i mye reisetid for studentene. I tillegg bruker universitetet mye penger på å leie bygninger og laboratorier til undervisning.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE