Aktive Fredsreisers mål

Aktive Fredsreiser har som overordnet mål å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet. Vi ønsker å fokusere på den enkeltes ansvar og muligheter til å bidra i disse prosessene på alle plan. Dette målet er fundert på vår tro på menneskeverdets ukrenkelighet og FNs menneskerettigheters universelle gyldighet.

Et av de viktigste redskapene på veien til å nå dette målet, er å arbeide for positiv holdningsskapning. Det gjør vi ved å sørge for at tusenvis av ungdommer hvert år deltar på reiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Her virker historien som et bakteppe for kunnskap om menneskerettighetene, det moderne Europa og dagens internasjonale konfliktbilde.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE