Nyhetsarkiv 2013

 

Kongens Fortjenestemedalje til Blanche Major

Blanche Major mottar kongens fortjenestemedalje

Under en tilstelning på Jødisk Bo- og Seniorsenter i Oslo onsdag 18. desember, ble den 88-årige Blanche Major tildelt Kongens fortjenestemedalje. Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland som sto for overrekkelsen.

Kongelig utmerkelse til en liten, men sterk jødinne
19.12.13


Nelson Mandela

5. desember kom budskapet om at Nelson ”Madiba” Mandela var død, 95 år gammel. Mannen som var med på å lede det nye, demokratiske Sør-Afrika, og som viet sitt liv til å kjempe for fred og forsoning, rettferdighet, demokrati og menneskerettigheter for alle – hans stemme har nå stilnet.


Blanche Majors Forsoningspris 2013 til Konfliktrådet

Siden 2003 har Aktive Fredsreiser stått bak utdelingen av Blanche Majors Forsoningspris. Fram til nå er det enkeltpersoner som har mottatt denne prisen. Ved utdelingen 14. desember vil det for første gang være en samfunnsinstitusjon som kan ta imot både prisen og oppmerksomheten som følger med den.

Blanche Majors Forsoningspris 2013 til Konfliktrådet
09.12.13


Menneskerettighetsdagen 10. desember

Menneskerettighetsdagen - illustrasjon

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er kanskje ikke noe den enkelte av oss går rundt og tenker på til daglig. I så måte kan 10. desember være en passende dag for å vie vår kollektive oppmerksomhet nettopp til dette. Dette er nemlig den dagen FN har avsatt i sin kalender til å markere verdenskerklæringen for menneskerettighetene fra 1948.

Menneskerettighetsdagen - Tale ved Ordfører Per Lunde
03.12.13


Nobels Fredspris 2013

11.oktober i år kunngjorde Den Norske Nobelkomite at Nobels Fredspris for 2013 skal tildeles «Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPWC)», eller «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OFKV)» - som den kalles på norsk.
På lik linje med alle tidligere mottakere av Nobels Fredspris, vil også årets vinner bli viet oppmerksomhet i Fredsparken i Risør 10. desember. Deres stein vil bli lagt sammen med dem som allerede har fått sin velfortjente plass på stedet.

Nobels Fredspris 2013
03.12.13


Åpningen av julefredsparken i Risør 1. desember

Åpning av julefredsparken i Risør

I dag på 1. advent tenner vi lysene på fredsjuletrærne i Fredsparken.
Forventningsfull går vi julehøytiden i møte.
Vekteren John Thomas Axelsen har hugget nesten 40 juletrær til oss.
Barn fra Tjenna barnehage og Frydenborg barnehage har pyntet trærne.
Ungdommer fra Risør ungdomsskole har laget fredsduer og skrevet hva de forbinder med jul på de.
Elever fra videregående skole har hatt gjenbruk som tema og laget julepynt av brukte CDer. Dette er innledningen til Risør som juleby.

Åpningen av julefredsparken i Risør 1. desember
02.12.13


Internasjonal toleransedag 16. november

Foto: UN - internasjonal toleransedag
Foto: UN

«Toleranse er en motgift mot fordommer og hat.»
I 1995 ble nok en merkedag på FN-kalenderen initiert. Fra da av skulle 16.november samle oppmerksomheten om toleranse. Fenomenet eller begrepet må vel sies å være en vesentlig del av menneskets dannelse, slik at det blir en befestet egenskap hos den enkelte. Å bli akseptert gjør at man lettere aksepterer.

Internasjonal toleransedag
11.11.13


Zigmund Gross misbrukt på det groveste

I en video på Youtube figurerer Aktive Fredsreisers mangeårige tidsvitne, Zigmund Gross som hovedperson i en film fra Auschwitz/ Birkenau. De aller fleste mennesker med litt kjennskap til historien, vil øyeblikkelig se at intensjonen med denne filmen ikke er å hedre en av de overlevende fra andre verdenskrig, men heller å latterliggjøre, degradere og mistenkeliggjøre Zigmund. For oss som har kjent og samarbeidet med Zigmund, framstår filmen som et spekulativt innslag hvor hovedintensjonen er å krenke hans integritet og troverdighet. At dette på noen måte skulle være et seriøst bidrag i en eller annen debatt, er for oss helt uforståelig.

Zigmund Gross misbrukt på det groveste
11.11.13


Holocaustfornektelse

Andre verdenskrig er en mangesidig periode. Utgangspunktet for denne delen av menneskehetens historie er framveksten av en nasjonalsosialistisk, ytterliggående ideologi. Nazismen har mange sammenfallende ideer med andre ytterliggående, udemokratiske ideologier hvor enkeltmenneskets verdi settes fullstendig til side. Samfunn som styres etter slike prinsipper, gir ofte grobunn for diskriminering, krenkelser og overgrep. Et av de mest ekstreme utslagene av slike ideologier fant sted under Hitlers nazistiske enevelde. I løpet av hans styringstid ble det igangsatt en massiv aksjon for å utrydde mennesker som tilhørte den jødiske religion og tradisjon. Seks millioner jøder ble myrdet i konsentrasjons- og utryddelsesleire rundt om i Europa. Begrepet holocaust har i ettertid skulle beskrive de historiske kjensgjerningene.

Holocaustfornektelse
11.11.13


Bidrag til landsbyen Sutukoba i Gambia

Brønn i Sutukoba

Aktive Fredsreiser bruker overskuddet sitt til ulike prosjekter innenfor utvikling og bistand. Et av de landene hvor innsatsen har vært betydelig gjennom alle år, er Gambia. Her handler det om hjelp til selvhjelp gjennom å bidra til tilrettelegging for matproduksjon, vannforsyning, skole og utdanning. Det er et overordnet mål at midlene Aktive Fredsreiser kan bidra med gjør en positiv endring i samfunnet. For oss her hjemme i Norge tar vi ofte ting som en selvfølge, slik er det imidlertid ikke for alle våre medmennesker rundt om på kloden.

Bidrag til landsbyen Sutukoba i Gambia
08.11.13


FN-dagen

FN-dagen

24.oktober er alle verdensdeler samlet om markeringen av FN-dagen. I Norge er ikke dette en offentlig fridag, men dagen markeres på ulikt vis rundt i hele landet. Særlig har det vært skolene i landet vårt som har stått på for å holde denne dagen fram som noe spesielt. Gjennom hele året har FN mange dager som er avsatt til markering av ulike saker. Det er likevel den 24.oktober som ansees som den viktigste, selveste FN-dagen.

FN-dagen
22.10.13


70 år siden student-arrestasjonenen i Oslo

I disse dager er det 70 år siden tyske styrker tok kontroll over Norges fremste fakultetsmiljø. Allerede 15. oktober 1943 ble mange universitetslærere og studenter arrestert og fikk dom på seks måneder, noe som utløste protestaksjoner. Den 30. november besatte tyske polititropper Universitetet i Oslo, Tannlegehøyskolen, og Universitetet på Blindern hvor rundt 1200 studenter og lærere ble arrestert og senere sendt til interneringsleir i Stavern. I tillegg ble folk arrestert på biblioteker, sykehus og hjemme. I dagene etter ble en del av disse løslatt, men rundt 550 studenter endte opp med å bli sendt til Buchenwald og St. Andreas ved Sennheim.
21.10.13


TV-aksjonen: Ingen tid å miste

Logo TV aksjonen ingen tid å miste

Søndag 20. oktober banker verdens største dugnad på døren igjen. I år går pengene fra TV-aksjonen til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres demenssak. Over 70000 mennesker har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles.

TV-aksjonen: Ingen tid å miste
14.10.13


Mohandas Mahatma Gandhi

Mohandas ”Mahatma” Gandhi (1869 – 1948) var indisk statsleder, filosof og fredsaktivist. Han viste at det var mulig å engasjere seg og kjempe for viktige saker uten å bruke vold. Gandhis fødselsdag 2. oktober markeres over hele verden som en minnedag for fred og ikke-vold.


Roma Pride

7. oktober markeres "Roma Pride" i 14 europeiske land. Målet er å bekjempe rasismen og marginaliseringen av romfolket. Samtidig er markeringen en anledning for romfolket til å feire sin identitet.

Det er den europeiske grasrotorganisasjonen Antiraciste Movement som står bak markeringen, som i år holdes for tredje år på rad.

Roma Pride
30.09.13


Internasjonal Fredsdag

Internasjonal fredsdag

Fredelig samhandling og konfliktløsning er i fokus på den internasjonale fredsdagen 21. september. FN oppfordrer medlemslandene til å markere dagen gjennom å promotere utdanning og formidling av temaer forbundet med fred.
- La denne Internasjonale fredsdagen være en dag hvor vi avlegger et løfte om å lære våre barn verdien av toleranse og respekt for hverandre. La oss investere i skoler og lærere som bygger en rettferdig og inkluderende verden som omfavner mangfold.

La oss kjempe for fred og forsvare det med all vår kraft, sa FNs Generalsekretær Ban Ki-moon i forbindelse med markeringen av dagen

Ved FNs hovedkvarter i New York åpnes dagen med klokkespill fra den japanske fredsklokken. Fredsklokken ble forært av det japanske FN-sambandet i 1954, og består av mynter som er samlet sammen av barn fra 60 land. Gaven ble gitt for å minnes de menneskelige lidelsene som er forbundet med krig.

Internasjonal Fredsdag (FN -åpnes i ny fane)
21.09.13


Bli med på Global Dignity Day!

Global Dignity 2013

Onsdag 16. oktober handler om ungdom og verdighet. Da er det Global Dignity Day på 130 videregående skoler i Norge. 30 000 elever er med, og 1400 frivillige stiller opp som veiledere.

Bli med på Global Dignity Day!
20.09.2013  


Bokomtale "Angitt av mamma"

Aktive Fredsforlag relanserer boka ”Angitt av mamma” høsten 2013. Maria og hennes søskens utrolige historie under andre verdenskrig fortelles av Maria selv, til forfatteren Oddvar Schjølberg. Barndommen i konsentrasjonsleir er et levende minne for Maria.

Bokomtale "Angitt av mamma"
05.09.2013


Anne Grete Strøm-Erichsen

I 2012 hadde Trebåtfestivalen i Risør i samarbeid med Aktive Fredsreiser et svært vellykket arrangement for krigsseilerne og deres familier. 3. august i år ble arrangementet gjentatt i en mer offisiell og høytidelig skala.
Blant annet deltok Forsvarsdepartementet med statsråd Anne–Grete Strøm-Erichsen og en stor delegasjon. Forsvarsministeren avduket et nytt minnesmerke over de norske krigsseilerne i Fredsparken. Monumentet er utformet av den polske kunstneren Maciej Bejma, og er en gave fra Aktive Fredsreiser


"Det var hjem vi sjøfolk skulle"

Lørdag 3. august hylles norske krigsseilere i Fredsparken i Risør. Dagen blir en hyllest til de som ofret livet i kampen for vår frihet, og som aldri fikk den offisielle takken. Arrangementet er et samarbeid mellom Konvoibyen, Aktive Fredsreiser og Risør Trebåtfestival.
Markeringen er gratis og starter klokken 12.00.

"Det var hjem vi sjøfolk skulle"
17.07.2013


Johan Johansen

Mandag 8. juli kom meldingen om at hedersmannen Johan Johansen fra Birkenes hadde sovnet stille inn - to uker før han ville fylt 92 år. Stemmen til et viktig tidsvitne har nå stilnet. 19 år gammel ble han med i MILORG som samarbeidet med Arne Laudals organisasjon – noe som senere kostet ham over to år i tysk konsentrasjonsleir. Han ble arrestert 20. februar 1943 og fikk virkelig kjenne det nazistiske systemet på sin egen kropp. Først på Arkivet i Kristiansand, før han ble videresendt til Grini og Sachsenhausen, og til sist Neuengamme.

I stor takknemlighet og ærbødighet for den innsatsen Johan Johansen gjorde, lyser vi fred over hans minne.

Nekrolog Johan Johansen
17.07.2013


Jon Fryjordet

Med Jon Fryjordets bortgang 13. juni 2013 har enda et av våre tidsvitners stemme stilnet. Han ble født på Lillehammer i november 1923 og vokste opp der. Etter gymnaset dro han til Oslo og fortsatte studiene i realfag selv om det var krig i landet. Fryjordet var en av de rundt 1200 studentene som ble arrestert 30. november 1943. Selv om han aldri hadde drevet illegalt arbeid, ble han i januar 1944 sendt til Tyskland med fangeskipet Donau, og han havnet etter hvert i konsentrasjonsleiren Buchenwald. Da var han 20 år gammel.

Vi er mange som vil savne hans lune måte å være på, og vi sitter tilbake med mange gode minner om et raust menneske. Vi lyser fred over Jon Fryjordets minne.

Nekrolog Jon Fryjordet
02.07.2013


Prisutdeling og jubileumsfeiring

Tollef Larsson Helga Arntzen Jakob Lothe Henrik Syse

Lørdag mottok litteraturviteren Jakob Lothe den 11. Fangenes Testamente-prisen på Fredshuset i Risør. En rørt professor fikk overrakt prisen fra Aktive Fredsreisers grunnlegger Helga Arntzen.
Fangenes Testamente skal gis til personer som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- og fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte for folk flest.

Prisutdeling og jubileumsfeiring
24.06.2013


Sigøynernes "Elvis" underholder på jubileet

Tudor Lakatos

Sigøyneren Tudor Lakatos er gjest og vil være en del av underholdningen under lørdagens feiring av Aktive Fredsreisers 15-årsjubileum og utdelingen av Fangenes Testamente. Lakatos kommer fra byen Somcutamare nord i Romania, og er en landskjent musiker i hjemlandet, hvor han har opptrådt på nasjonal tv og på flere store festivaler. Han omtales som «Romanias Elvis» fordi han har oversatt en rekke av Elvis Presleys sanger til romspråket.

Sigøynernes "Elvis" underholder på jubileet
13.06.2013


Aktive Fredsreiser 15 år

Fredshuset i Risør

I sommer er det 15 år siden Helga Arntzen opprettet Aktive Fredsreiser. Jubileet markeres lørdag 15. juni i forbindelse med utdelingen av Fangenes Testamente til Jakob Lothe. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Fredshuset i Risør for feiring av jubileum og prisvinner.

Aktive Fredsreiser 15 år
11.06.2013


Global Dignity

Global Dignity Day

Mandag 3. juni vil Kronprins Haakon gjennomføre en Dignity Day på Møglestu videregående skole i Lillesand. Kronprinsen vil også lede samtalen i en av klassene.
Arbeidet med å gjennomføre Global Dignity Day i Aust-Agder ledes av Aktive Fredsreiser.

Global Dignity
31.05.2013


Mottok pris på vegne av krigsseilerne

Krigsseilere

Hvert år deler bladet Vi Menn ut prisen “Norges Ukjente Helter”. Dette er en pris som hedrer mennesker som har vært, eller er villige til å sette livet sitt på spill for å redde andre.  Som oftest er de navnløse.
Men de har også et fellestrekk: De ofrer seg for andre. De er helter – på sin egen arena. Men de havner svært sjelden på Dagsrevyen eller førstesiden av avisene.
Under Vi Menns sommerfest på Grefsenkollen restaurant i Oslo den 24. mai, mottok Helga Arntzen fra Aktive Fredsreiser og Konvoibyens Grand Old Lady – Else Heimstad prisen, på vegne av krigsseilerne. Det var skikongen Petter Northug som sto for overrekkelsen.

Prisen "Norges ukjente helter"
25.05.2013


Jakob Lothe
Foto:pax.no

Prisen Fangenes testamente for 2013 tildeles litteraturviteren Jakob Lothe for hans arbeid med videreformidling av historier og stemmer fra Den andre verdenskrig.
Jakob Lothes kombinasjon av høykompetent vitenskapelig virke, undervisning og videreformidling av grunnleggende, menneskelige fortellinger gjør ham til en verdig mottaker av Fangenes testamente.


Det norske flagget

På denne datoen i 1945 kapitulerte Tyskland betingelsesløst, og andre verdenskrig var over. I et Norge som da hadde vært okkupert i fem år, utløste dette en folkefest landet aldri har sett maken til. Tyskland hadde på dette tidspunktet en halv million soldater i landet. Festen nådde sitt høydepunkt da Kong Haakon returnerte 7. juni.


Skoletur med 10. klasse på Rødberg og Aktive Fredsreiser

Jeg var så heldig at jeg ble spurt om å være med på skoleturen til to av mine barnebarn. Jeg er utrolig takknemlig for å ha opplevd denne turen , både gleden og det triste vi opplevde. Til dere som er skeptiske til disse skoleturene, foreldre og lærere. Dette er en historie som ikke skal glemmes i respekt for de som aldri kom hjem igjen.

Skoletur med 10. klasse på Rødberg og Aktive Fredsreiser
06.05.2013


Tysk-Norsk Ungdomsforum inviterer deg til kulturutveksling

Logo

I september inviterer Tysk-Norsk Ungdomsforum 100 norske ungdommer til Hamburg. Sammen med tyske ungdommer skal de diskutere og arbeide rundt temaet «mobilitet - hva driver deg?».

Tysk-Norsk Ungdomsforum inviterer deg til kulturutveksling
30.04.2013


Litt om reisen til Buchenwald

Fra 11.- 15. april arrangerte Aktive Fredsreiser en reise til Berlin - Weimar - Buchenwald. Målet var å bli med på 69- års markeringen av frigjøringen av KZ-Buchenwald og opplev kulturbyen Weimar. Vi var totalt 8 personer som reiste avgårde. En av de som var med var tidligere fange i Buchenwald Theodor Abrahamsen. Han har skrevet en liten tilbakemelding fra reisen.

Litt om reisen til Buchenwald
23.04.2013


Aktive Fredsreiser bygger skole i Kambodsja

Bygge skole i Kambodsja

Aktive Fredsreiser har i mange år hatt prosjekter i Sutukoba i Gambia. Nå har engasjementet utvidet seg til Asia, nærmere bestemt Pongro Village, som ligger rett utenfor tempelbyen Siem Reap i Kambodsja.
Aktive Fredsreiser bygger skole i Kambodsja
08.04.2013


Innsamlede mynter ble til brønner og solcellepanel

Nye brønner til grønnsakshagen

Hvert år samler reiselederne våre inn småmynter på bussene på skoleturene. I fjor samlet vi inn hele 215.000 kroner på denne måten, og disse pengene har blitt brukt til å bygge solcellepanel og brønner i landsbyen Brieff, i tillegg til seks brønner tilknyttet en grønnskashage i landsbyen Sutukoba.

Innsamlede mynter ble til brønner og solcellepanel
04.04.2013


Krigsseilere og Tangeruddampen

Tangeruddampen

Torsdag 4. april blir det et gjensyn med flere av krigsseilerne som deltok på fjorårets Trebåtfestival.
Det er i programmet Tangeruddampen som går på TVNorge kl. 20.30. Det vises opptak fra lunsjen i Fredshuset og Aktive Fredsreisers arrangement i Fredsparken. I tillegg blir det glimt fra arrangementet på Dampskipsbrygga hvor krigsseilerne sto i fokus. Dette er et program verdt å få med seg!
03.04.2013


Aurora møter Maria

Aurora og Maria

Det ble et spennende, og ikke minst tankevekkende møte da 12-årige Aurora Schjølberg fra Tømmerås skole i Svelvik møtte den tidligere konsentrasjonsleir-fangen Maria Gabrielsen.
Aurora, som går i syvende klasse, ønsket å skrive en særoppgave som handlet om mennesker som opplevde noe spesielt under annen verdenskrig. Maria er nettopp et slikt menneske. Hun har så dramatiske opplevelser å se tilbake på, at det fyller en hel bok. Sammen med sine seks søsken ble hun angitt av sin egen mor, og sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt. Hvordan dette kunne skje, var noe av det Aurora ville vite mer om.

Aurora møter Maria
21.03.2013


Internasjonal dag mot rasediskriminering

21. mars er den internasjonale dagen mot rasediskriminering. Da konvensjonen mot rasediskriminering ble vedtatt i 1969, var dette den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN. I dag er 175 land fullverdige medlemmer av konvensjonen.
21. mars er ingen tilfeldig dato for markering av denne dagen. På denne dagen i 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville i Sør-Afrika under en fredlig protest mot apartheid.

Internasjonal dag mot rasediskriminering
21.03.2013


Earth Hour

Lørdag 23. mars klokka 20.30 slukker vi lysene sammen med resten av verden.
Timen i mørket er en symbolsk markering hvor målet er å øke bevisstheten rundt klimaproblematikken. Både privatpersoner, det offentlige, næringslivet og organisasjoner over hele verden er med for å vise sin støtte til en mer bærekraftig verden.


Aktive Fredsreiser har kjøpt Revsnes hotell

Revsnes hotel

Aktive Fredsreiser har kjøpt det tradisjonsrike Revsnes hotell ved Byglandsfjorden i Bygland. Vi ønsker blant annet å tilby overnatting for besøkende til Landeskogen Peace Center. Det vil fortsatt være vanlig hotelldrift, med vekt på kvalitet og komfort. Revsnes har en unik beliggenhet, med flott utsikt til fjorden og kort vei til Landeskogen Peace Center. Hotellet ble åpnet i 1964, og har 104 sengeplasser fordelt på 53 rom.
11.03.2013


Friplass for lærere

Aktive Fredsreiser har siden 1998 arrangert studieturer for norske skoleelever til flere land i Europa. Vi har helt siden starten sett nytten av at våre turer integreres i ungdommens skolegang, og at lærere deltar på turene. For at utgiftene til deltakelse ikke skal bli uoverkommelige, har styret i Aktive Fredsreiser bestemt seg for å dekke grunnbeløpet for lærere som deltar på turene. For å benytte seg av dette tilbudet må det søkes om friplass. Dette gjøres på eget søknadsskjema. Tilbudet gjelder en lærer per klasse.

Friplass for lærere
04.03.2013


Erling Mangård Storemyr

Onsdag 27. februar ble den 91 år gamle Erling Mangård Storemyr tildelt Aktive Fredsreisers Hedersdiplom. Sammen med diplomet fikk han også en spesialdesignet «hedersvase» for sin uselviske innsats under den annen verdenskrig.


Delegasjon fra Risør til Akershus Festning

Under fjorårets Trebåtfestival kom det fram et sterkt ønske fra flere hold om at krigsseilerne måtte få den oppreisningen de har krav på etter deres innsats for Norge under annen verdenskrig. Det man i første rekke siktet til var at den norske staten bør komme med en offisiell beklagelse for måten krigsseilerne ble behandlet på etter krigen. Og det må gjøres nå – mens det fortsatt er noen fra krigsseilergenerasjonen i live – for de er få igjen.

Delegasjon fra Risør til Akershus Festning
18.02.2013


EØS-midler til skoleprosjekt mellom Norge og Polen

Gjennom EØS-avtalen har det åpnet seg en mulighet for norske utdanningsinstitusjoner til å etablere kontakt med polske skoler, høgskoler og universitet for å utarbeide felles prosjekter, og samarbeide om gjennomføring. Det er ikke definert innenfor hvilke områder prosjekt skal foregå, og det er derfor åpent for egne ideer. Ønsker man å etablere et prosjekt, kan det søkes EØS-midler. Europaportalen har mer informasjon om hvordan man går fram. Frist for å søke reisestøtte er 7. mars.

Regjeringen om EØS-midler og søknad om reisestøtte (ny fane)
13.02.2013


Gunnar Kaardahl

Onsdag morgen kom meldingen om at Gunnar Kaardahl fra Horten har gått bort. Med ham har stemmen til et viktig tidsvitne stilnet. Da krigen kom til Norge var han 20 år. Han ble snart med i motstandsgruppen ”Kruskagjengen” eller ”Hortensgjengen”. Målet var å bekjempe okkupantene på ulike måter. Resultatet var at unge Kaardahl ble arrestert 18. august 1942. Via Grini ble han sendt til Tyskland og endte til slutt som NN-fange i Natzweiler.

Det ble en fryktelig tid for den staute unggutten. Han reiste i flere år som tidsvitne for Aktive Fredsreiser. På disse turene fikk hundrevis av norske skoleelever et sterkt møte med en mann som selv hadde vært i nærkontakt med nazismens avskyeligste sider. Vi lyser fred over hans minne.

Nekrolog Gunnar Kaardahl
31.01.2013


Vi gratulerer Greveskogen vdg som vinner av Benjaminprisen

26. januar var det 12 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. Etter drapet ble det opprettet en pris i Benjamins navn som går til skoler som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. I dag deler Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ut Benjaminprisen til Greveskogen videregående skole i Tønsberg.  Skolen får prisen blant annet for viljen til å ta tak i dagsaktuelle utfordringer.
Aktive Fredsreiser gratulerer Greveskogen vdg som vinner av Benjaminprisen
28.01.2013


Arthur Jamne

Med Arthur Jamnes bortgang 18. januar 2013 har igjen ett av våre tidsvitner gått bort. Jamne gikk i sitt 92. år, han var ekte bergenser, født og oppvokst i søndre bydel. Da krigen brøt ut var han 19 år gammel, og han fant snart sin plass blant dem som ønsket å motarbeide nazismen. Prisen han måtte betale var å bli arrestert av Gestapo, deretter flere års fangenskap i tyske konsentrasjonsleirer, og en tapt ungdomstid. Arthur Jamne var en mann som satte spor etter seg hos mange, ikke minst hos norske skoleelever. Vi lyser fred over hans minne.


Holocaustdagen 2013

Holocaustdagen

Holocaustdagen, 27.januar er en årlig, internasjonal minnedag over ofrene for nazistenes ufattelige overgrep og forfølgelse av religiøse og etniske grupper før og under den andre verdenskrig.
Når 27.januar har blitt en internasjonal minnedag over Holocaust, er dette fordi vi vil vise ofrene respekt, men også fordi vi må verne om minnene på en slik måte at vi manøvrerer vekk fra ideologier hvor menneskeverd og menneskerettigheter har dårlige kår – eller er fullstendig fraværende.

Holocaustdagen 2013
22.01.2013


Vi takker for gaven fra Os Skole

10. klasse 2011/2012 fra Os Skole var på tur med Aktive Fredsreiser høsten 2012. De har gitt overskuddet fra turen på kr 4 850,25 i gave til arbeidet i Gambia. Pengene vil bli brukt til å støtte en student det siste året på Universitetet i Gambia. Tusen hjertelig takk!

Prosjekter i Gambia
09.01.2013


Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE