Fangenes Testament

"Fangenes Testament" gis til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidlekunnskap om fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest. Eller som det står i vedtektene: "til den eller de som i skrift, tale eller handling medvirker til opplysning som fremmer forståelse av Det Onde slik at vi bedre skal bli i stand til å bygge barrierer mot det i vårt eget sinn."

Vårt ønske og håp er at prisen vil inspirere og stimulere enda flere til å engasjere seg i å formidle hvordan konflikter oppstår og kan løses. Prisen består av et håndmalt diplom og 50.000 kr, og deles ut i samarbeid med Institutt for fredsforskning  (PRIO).

Navnet "Fangenes Testament" er Tollef Larssons idé. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under den annen verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om Det ondes problem. Den arven han og Aktive Fredsreiser ønsker å gi generasjonene som kommer, er kunnskap.

Prisen dekkes av overskuddet fra Aktive Fredsreisers ungdomsturer til konsentrasjonsleirene.

Disse har fått "Fangenes Testament":

2002: Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet for hans arbeid med å formidle kunnskap om konflikt eller fredsskapende prosesser på en forståelig og original måte til folk flest

2003: Dommer ved den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Hanne Sophie Greve for sitt uredde og engasjerte arbeid for menneskerettigheter gjennom de siste 20 årene

2004: Professor Arne Johan Vetlesen for hans mange viktige bidrag til debatten om ondskap og folkemord og hans utrettelige forsvar for menneskeverd og etikk.

2005: Stabsprest Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset for sitt arbeid med etikk og moral i forsvaret.

2006: Erling Borgen for hans bidrag til en økt forståelse av betingelsene for fredsskapende prosesser.

2007: Kåre Lode for hans utrettelige, originale og mangeårige arbeid med å motvirke konflikt, bekjempe ondskap og sikre fred i flere land i afrika.

2008: Edvard Hauff for sitt arbeid med å forene helsetjenester og menneskerettigheter.

2009: Evelin G Lindner for hennes utrettelige arbeid som forsker og aktivist for alles menneskeverd - mot ydmykelse og fornedrelse.

2010: Lars Fredrik H. Svendsen for sitt arbeid med bevisstgjøring rundt menneskelig lidelse og ondskap.

2011: Tore Lindholm for hans arbeid med menneskerettigheter og religions - og livssynsfrihet.

2012: Gene Sharp som gjennom sine bøker har han inspirert til ikke-voldelig opprør og demokratiske endringer over hele verden. Senest i forbindelse med den arabiske våren.

2013: Jakob Lothe fikk prisen blant annet for sitt arbeide med å formidle fortellinger som kan levendegjøre menneskers møte med og overvinnelse av ondskap og fornedrelse.

2014: Jahn Otto Johansen fikk prisen for sitt mangeårige og utrettelige arbeid med å formidle kunnskap om undertrykkelse og diskriminering og om de menneskelige verdiene vi trenger for å bekjempe ondskap og rasisme.

2015: Alf R. Jacobsen fikk prisen for hans bidrag som historieforteller til å styrke kunnskapen om Den andre verdenskrig.

2016: Tore Godal fikk prisen for sitt utrettelige arbeid for en bedre helse for verdens fattige. Med utgangspunkt i sitt yrke som lege og forsker har han på en unik og effektiv måte bygget broer mellom medisinsk forskning, internasjonal helsepolitikk og hjelpeoperasjoner.

2017: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas for et årelangt,
brennende engasjement for å etablere et monument i sentrum av Berlin, Tysklands
hovedstad, til minne om de rundt seks millioner jøder som mistet livet under Holocaust.
Initiative Gedenkstätte Eckerwald som i mer enn 30 år har tilrettelagt og
ivaretatt minnesmerker og graver ved «Ørken 10».

2018: Psykiater Lars Weisæth for fremragende innsats innen området katastrofepsykiatri. Gjennom forskning og terapi har Weisæth arbeidet for mennesker som i en krigssituasjon eller i det sivile liv har erfart ondskap i form av traumatiske opplevelser.

2019: Kunstneren Gunter Demnig tildeles prisen Fangenes Testamente for sitt initiativ til, og langvarige innsats for, kunstprosjektet«Stolpersteine» (Snublesteiner).

2022: Milfrid Tonheim tildeles prisen Fangenes Testamente for jobben hun har gjort som rådgiver og forsker i perioden 2009 - 2012. Hun jobbet ved Senter for Interkulturell Kommunikasjon ( SIK ) i Stavanger, og var primært knyttet til Den Demokratiske Republikk Kongo, forsker på reintegrering av barnesoldater - spesielt jenter.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE