Nyheter 2021

Det eldste norske tidsvitne fra Buchenwald er borte

Theodor Abrahamsen og sønnen Thor ønskes velkommen til Frigjøringslunsjen 19. august 2021 av statsminister Erna Solberg (Foto Forsvarsdepartementet)

Med Theodor Abrahamsens bortgang er et viktig tidsvitne gått bort. Han sovnet stille inn – 102 år gammel – den 22. desember 2021. Han var med å fremstille illegale aviser under krigen, og ble arrestert i 1943 sammen med de andre studentene ved universitetet i Oslo. Han ble sendt til konsentrasjonsleiren Buchenwald. Han mottok medalje for sin deltakelse i motstandskampen under okkupasjonen.

Nekrolog Theodor Abrahamsen

30.12.2022


Menneskerettigheter og demokrati i Polen

 Frem til 2015 hadde Polen en lengre periode med økonomisk vekst, demokratisk stabilitet og europeisk samarbeid. For mange er det derfor overraskende at landet nå går i en udemokratisk retning. Ifølge en rapport fra Gøteborgs universitet er Polen det landet der demokratiet falt mest i verden det siste tiåret.
Hva skjedde? 

Menneskerettigheter og demokrati i Polen 

20.12.21


Gratulerer med Nobels Fredspris 2021

 Vi gratulere fredspris vinnerne Maria Ressa og Dmitrij Muratow med Nobels Fredspris 2021.
De mottar den for deres innsats for ytringsfrihet, som en forutsetning for demokrati og varig fred. 

Nobels Fredspris 2021 

10.12.21


32 år siden Berlinmurens fall

Berlinmurens fall - roser

 Det er 32 år siden muren i Berlin falt. Natten mellom 9. og 10. november 1989 skjedde det en stor historisk hendelse i Europa. Berlinmuren, det fremste symbolet på delingen av Europa under den 40 år lange kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen, ble knust. Dette startet samlingen av Europa, som hadde vært delt mellom øst og vest. Med felles verdier – som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter – som fundament. Men grenser hardner til igjen og nye murer bygges. 

Er vi på rett vei? Europa bygger muer for å hindre mennesker på flukt fra kriger.
Samarbeid på tvers av grenser er løsningen for fortsatt fred, frihet, demokrati og bevaring av menneskerettighetene. Samarbeid på tvers av grenser er løsningen på våre felles utfordringer innen klima, fordelingspolitikk og migrasjon. 

Vi trenger ikke flere murer! 

09.11.21


Krystallnatten

Natten mellom 9. og 10. november 1938 ble nazistenes Sturmabteilung (SA) og Schützstaffel (SS) sluppet løs på jøder, synagoger og jødiske forretninger. Flere hundre ble drept, flere tusen sendt til ulike konsentrasjonsleire og flere tusen butikker blir plyndret og knust.

Jødene fikk selv skylden for hærverkene, og ble idømt en bot på 4000 mark pr. jøde. Påskuddet for aksjonen var at den 17 år gamle polske jøden Herschel Grynzpan hadde drept den tyske ambassadesekretæren Ernst Eduard vom Rath i Paris. Bakgrunnen for drapet var av 17000 polske jøder (deriblant Grynzpans familie) var utvist fra Tyskland. Krystallnatten markerer overgangen fra diskrimineringen av jøder, som startet med Hitlers maktovertakelse i 1933, til en systematisk forfølgelse som bare få år senere skulle resultere i Holocaust.
Foto: Wikimedia 

Krystallnatten 

09.11.2021


FN-dagen 2021

FN dagen

Hvert år markerer FN og alle medlemslandene at FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945. FN-dagen skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner, og har blitt feiret siden 1948. Den blir ofte feiret i skoler og barnehager rundt om i hele landet.

FN dagen 2021

24.10.2021


Trommer for fred 2021

Trommer for fred 2021

Sprudlende Safia Abdi Haase kommer tilbake til Landeskogen Peace Center lørdag 02.10.21. 

Bli med på tromminga kl 18.
Kafeen og utstillingene er åpen fra kl 15. 28.09.2021


Åpningen av Krigsseiler utstillingen "Med æren i behold"

Krigsseilerutstilling på Landeskogen

Det ble en fin og følesesladet åpning av utsillingen om Krigsseilerne "Med æren i behold" på Landeskogen Peace Center.

Med et allsidig program med spennende foredrag, intervjuer og gode filmer. Åpningen skulle sette fokus på krigsseilernes innsats og betydning. 

Åpning av Krigsseiler utstilling

27.09.2021


22. juli markering Risør 2021 - Hollenderhagen

22. juli markering i Hollender hagen

Risør kommune, ungdomsrådet og Aktive Fredsreiser gjennomførte en verdig og følelsesladet markering av 22. juli. 

Hatprat og mobbing kan sammenlignes med gift. Små enkeltdoser gjør tilsynelatende ingen skade, men på et tidspunkt virker denne giften. Når negative utsagn mot bestemte grupper gjentas ofte nok, så blir man vant til det. Det unormale blir normalt

22. juli markering 2021

22.07.2021


Stopp hatprat

Stop hatprat

 I dag hadde vi besøk av 104 elever fra Risør ungd.skole som gjennomførte to oppgaver rundt temaet "Hatprat på nettet". En engasjert gjeng med mange reflekterte meninger. Takk til Monika og Amanda fra organisasjonen "Stopp Hatprat" for verdifull støtte under workshopen. 

09.06.2021


Tidsvitne Arne Eilertsen 89 år

Arne Eilertsen

I dag gratulerer vi vårt tidsvitne Arne Eilertsen med 89-års dagen. Arne har til sammen holdt tematime for 36712 elever fra 699 skoler. Dagen blir - naturlig nok - tilbragt sammen med en skoleklasse som besøker Landeskogen Fredssenter. Takk for innsatsen - så langt - Arne! 

08.06.2021

 

 

 

 


Yom HaShoah

 Holocaustdagen markeres i Israel hvert år den 27. Nissan i den jødiske kalenderen. I år falt denne dagen på 7. og 8. april. I den anledning holdt Birgitte Savosnick en tale om sin far, Robert Savosnick, som var en av ni overlevende etter transporten av 532 norske jøder til Auschwitz med D/S Donau den 26. november 1942. Etter krigen skrev Robert boken «Jeg ville ikke dø». 

Et av hans budskap er: «Derfor kjære etterkrigsbarn, bør dere forsøke å formidle det som skjedde den gang for å unngå at noe slikt gjentar seg. Dere må bruke den ytrings- og trykkefrihet vi har til å fortelle at det på vår klode har vært - og er - mennesker som lider ufattelig, og at det har vært - og er - mennesker som kan gjøre ufattelige overgrep mot medmennesker. Skap en holdningsendring slik at de som har det godt identifiserer seg med de som lider, at vi ikke så lett tåler den urett som ikke rammer oss selv.» 

Birgits tale: Yom Hashoah snac 2021 (pdf) (ny fane)

08.04.2021


Kvinnedagen

Kvinner har en sentral rolle i FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene. Det dreier seg bl.a. om å: - Øke andelen av kvinnelige ledere og beslutningstakere. - Få slutt på vold mot kvinner og jenter. - Engasjere kvinner i alle deler av freds- og sikkerhetsprosesser og humanitære aksjoner. - Styrke kvinners økonomiske deltakelse.

08.03.2021


Godt nytt år!

Foto: TrollAktiv

Kjære alle som har reist med oss, og alle som planlegger tur. Vi ønsker dere alle et riktig GODT NYTT ÅR!
Da pandemien slo inn i mars, ble det bråstopp på alle våre turer til Polen og Tyskland. Vi håper og tror at disse turene vil ta seg opp igjen i løpet av 2021. Heldigvis har vi i mange år også hatt gode reisealternativer i Norge. I år er det veldig mange skoler som benytter seg av dette tilbudet.

Tilskudd til skoleturer (åpnes i ny fane)

06.01.2021


Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE