Cliewe Juritza

Cliewe Juritza

Cliewe Juritza (f. 1966 i Øst-Berlin) er utdannet rørlegger. I 1984 forsøkte han å flykte over grensen til Østerrike via Ungarn.

I byen Sopron ble han tatt, men slapp fri pga mangel på bevis. Kort tid etter forsøkte han å flykte over grensen til Vest-Tyskland ved byen Eisenach. Denne gang ble han arrestert og satt i fengsel. Etter ti måneder i fangenskap ble han kjøpt fri av Vest-Tyske myndigheter.

Clieve Juritza har skrevet boken ”Als die Berliner Mauer noch kein Denkmal war” (Da Berlinmuren ennå ikke var et minnesmerke).

Tidsvitne fra den kalde krigen

Over hele det sentrale og østlige Europa ble det etablert kommunistdiktaturer etter den andre verdenskrig. Dette inkluderte også den delen av Tyskland som ble omfattet av Die Sowjetische Besatzungzone etter Jaltakonferansen.

Allerede før det nasjonalsosialistiske Tyskland kapitulerte, hadde de allierte med Sovjetunionen, Storbritannia og USA hatt toppmøte på halvøya Krim. Jaltakonferansen trakk linjene for hvordan Tyskland skulle administreres etter krigens slutt.

Etter krigsslutt ble Frankrike også en av maktene som skulle delta i dette arbeidet. Tyskland ble delt inn i fire okkupasjonssoner, hvor de fire nevnte statene tok ansvar i hver sin. USA, Storbritannia og Frankrike greide å samarbeide. Vanskeligere var det å få Sovjetunionen med på laget. Stalin så ut til å velge helt egne veier. Uansett skulle denne mangelen på godt samarbeidsklima føre til det delte Tyskland.

Allerede fra krigsslutt var det klart at de kommende okkupasjonssonene skulle komme til å skli fra hverandre. Fire år etter at tyskerne hadde havnet under andre staters administrasjon, oppstår det delte Tyskland. I 1949 er delingen definitiv i det at både Vest-Tyskland og Øst-Tyskland erklærer seg som selvstendige stater. Da Berlinmuren ble reist i 1961, bekreftet dette delingen, og samtidig det uforsonlige klimaet som rådet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE